mara

             
 
Süryanilerden Diril Cinayetine Tepki: Av Değiliz
Süryanilerden Diril Cinayetine Tepki: Av Değiliz Yeni
Diril Ailesi: Ciddi Bir Arama Çalışması Yapılmadı
Diril Ailesi: Ciddi Bir Arama Çalışması Yapılmadı
GÜNCEL
Rahip Aho'nun Şahidiyim,Süryani Halkının Şahidiyim
Rahip Aho'nun Şahidiyim,Süryani Halkının Şahidiyim
ARAMA MOTORU

Web'de Ara Site içinde Ara
 
Forum sözleşmesi


E-posta: Şifre: Şifre Hatırlat | Üye Ol

KONUYU AÇAN: ÖZCAN 195.87.69.1***
30.06.2008 14:19:10
Konu: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Kaynak: Yeni Aktüel
Yer: Türkiye
Tarih: 29.6.2008

Az Sayıda Da Olsa Bazı Osmanlı Bürokratları İttihatçıların Hışmına Uğramayı Göze Almış, 27 Mayıs 1915 te Çıkartılan Tehcir Kanunu na Direnmişti

Ermenilere Kol Kanat Gerdiler

Tuncay Opçin /

Ermenilerin zorla sürgün edilmesi, yani tehcir kararı, 1915 yılının ilk aylarında alındı. İttihatçıların bu kararı istisnasız tüm Anadolu da uygulandı. Ancak buna uymayan bürokratlar da vardı. Konya Valisi Celal Bey, Kütahya Mutasarrıfı Faik Ali (Ozansoy) Bey, Yozgat Mutasarrıfı Cemal Bey gibi bir avuç isim, bu karara direnç gösterdi. Bu isimlerin bir kısmı sürüldü, bir kısmı da Teşkilât-ı Mahsusa tarafından öldürüldü…

Trajedi kelimesi neyi tarif ediyorsa, Ermenilerin 1915 te, Anadolu da yaşadıkları tam da oydu. Onbinlerce insan evlerinden, yurtlarından, yuvalarından koparılmış bir bilinmeze doğru sürükleniyordu. Anadolu nun dört bir yanından kafileler Suriye çöllerine, Der Zor a akıyordu. Binlercesi yollarda öldü. Bir o kadarı da anne babalarından, kardeş ve evlatlarından koparıldı.
İttihat ve Terakki Hükümeti, 27 Mayıs 1915 te kabul edilen Tehcir Kanunu nu son sürat uygulamaya sokmuştu. Üç maddelik kanun "ülke sınırları içerisinde asayişi bozanların" sürgün edilmesine imkân veriyordu. Ancak sayıları iki elin on parmağını geçmese de İttihatçıların bu uygulamasına karşı çıkanlar da oldu. Konya Valisi Celal Bey, Ankara Valisi Hasan Mahzar Bey, Kastamonu Valisi Reşit Paşa, Basra Valisi Ferit Bey, Yozgat Mutasarrıfı Cemal Bey, Kütahya Mutasarrıfı Faik Ali Bey, Müntefek (Basra) Mutasarrıfı Bedii Nuri Bey, Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi Bey ve Beşiri (Batman) Kaymakam Vekili Sabit Bey isimlerini bilebildiklerimiz. Bu isimlerin bir kısmı görevden alma, meslekten uzaklaştırılma ile kurtulurken, bir kısmı da kararlarının bedelini canlarıyla ödedi
Aile şerefini düşün
Bu isimler içerisinde hiç şüphesiz en bildik olanı daha sonra Ozansoy soyadını alacak olan Kütahya Mutasarrıfı Faik Ali ydi. Ünlü şair ve yazar Süleyman Nazif in kardeşi, Tehcir Kanunu çıktığında da Kütahya valisiydi. Karar kendisine tebliğ edildiğinde hiç tereddüt etmeden uygulamayı reddetti. Alınan karar vicdanına sığmamıştı. Sadece bununla da kalmadı; başka şehirlerden kaçıp Kütahya ya gelen Ermenilere iyi davranılması için de maiyetine emir verdi. Tüm bu uygulamalarından dolayı da kısa sürede şimşekleri üzerine çekti, İstanbul a çağrıldı. Yerine vekil olarak Tahrirat Müdürü Kemal Bey i bıraktı ve 18 gün sürecek olan İstanbul yolculuğuna çıktı. Kemal Bey de tıpkı Faik Ali Bey gibi tehcire karşı bir isimdi. Ancak Kütahya polis müdürü, Kemal Bey in haberi olmaksızın Kütahya Ermenilerinin ileri gelenlerini karakola çağırdı. Amacı onlardan topluca din değiştirmelerini istemekti. Ya Müslüman olacak, Kütahya da yaşamaya devam edecek, ya da "tehcir" kafilesine katılacaklardı. Bunun üzerine Kütahya Ermenileri din değiştirmek için topluca dilekçe verdiler.
İş tam isim değiştirmeye ve sünnet olmaya gelmişti ki, Faik Ali Bey, İstanbul dan Kütahya ya geri döndü. İlk iş olarak bu akıl almaz uygulamaya kalkışan polis müdürünü görevden aldı. Hemen ardından da İdare Meclisi ni topladı. Söyledikleri netti: "O dilekçelerin hemen şimdi yırtılıp imha edilmesi gerekiyor. Ermenilere karşı mezalime Kütahya Türkleri bugüne kadar katılmadı, bugünden sonra da katılmayacak." Bu sözleri sarfederken müftü dahil tüm meclis üyelerinin de onayını almıştı. Dışarıda bekleyen Ermenilere de şöyle seslendi: "Sizi din değiştirmeye zorlayan neden malumdur. Sizleri sürgüne gönderme vicdansızlığını kimse göstermeyecek. Alın dilekçelerinizi ve meclis huzurunda yırtın." Ermenilerden sadece birisi fikrini değiştirmedi. Bunun üzerine Faik Ali Bey, ibret olması için onu ve ailesini sürgüne gönderdi. Tehcir edilen bu kişi hayatta kalmayı başaracak ve savaş sona erdiğinde, Hıristiyanlığa dönerek Kütahya ya geri gelecekti
Tahrirat Müdürü Kemal Bey e göre, Faik Ali Bey i böyle davranmaya iten neden ağabeyi Süleyman Nazif in duruşuydu. "Tehcir" henüz bir proje iken, durumdan haberdar olan Süleyman Nazif Bey (ünlü şair ve yazar, 1869-1927) kardeşi Faik Ali Bey e mektup yazmıştı. Mektubunda, bu barbarlığa katılmamasını, aile şerefine leke sürmemesini istemişti. Faik Ali Bey bunun üzerine şehrin ileri gelenlerini ve İttihatçılarını toplantıya çağırdı. Onlara Ermenilerle ilgili düşüncelerini sordu. Hepsi gayet iyi tanıklıkta bulundular. Fakat ülkenin diğer yerlerinde tehcir başlayınca, İttihatçılar, Kütahya Ermenilerinin de sürülmesini istedi. Faik Ali Bey, "Daha birkaç ay önce devlete sadık teba ve dürüst hemşeriler olduğuna imza verdiğiniz Ermeniler şimdi mi vatan haini oldular?" diyerek taleplerini reddetti. Bunun üzerine Kütahya nın ileri gelen İttihatçıları Faik Ali Bey i, Talat Paşa ya şikâyet etti. İstanbul a çağrılan Faik Ali Bey bütün baskılara direndi. Talat Paşa nın Kütahya ya ayrıcalık tanınamayacağını söylemesi üzerine de görevinden istifa etti. Ama Talat Paşa, istifasını kabul etmedi ve Kütahya ya geri dönmesine izin verdi.

Valilikten oldu

Faik Ali Ozansoy; Balıkesir, Afyon, İzmit ve Adapazarı gibi çevre şehirlerden Kütahya ya gelen Ermenilere de her türlü yardımı yaptı. Kütahya ya yığılmayı önlemek için, gelenleri meslek ve sanatlarına göre çevre ilçelere ve köylere gönderdi. Himaye ettiği Ermeniler kendisine teşekkür etmek istemiş ve Türk Kızılay ına verilmek üzere aralarında 500 altın toplamışlardı. Faik Ali Bey bu altınları da, diğer illerden Kütahya ya sığınan Ermeni yoksullara dağıttı ve göçmenler için aşevi kurdu. Ermeni çocuklarının eğitimden yoksun kalmaması için bir okul açtırdı ve başına bir Ermeni yi müdür olarak atadı.
Tam o dönemde göze çarpan bir başka isim de Konya Valisi Celal Bey di. Konya, Batı Anadolu dan sürgüne gönderilen Ermenilerin ilk durağıydı. Burada toplanan Ermeniler, Der Zor a doğru yola çıkartılıyordu. O dönemde hem Celal Bey, hem de Konya halkı aç-susuz yollarda olan sürgünlere yiyecek, içecek yardımında bulundu.
Celal Bey daha önce Halep valiliği yapmıştı. O yüzden Suriye çöllerini iyi biliyor, sürgünlerin başına neler geleceğini az-çok kestirebiliyordu. Bu yüzden sürgün kararı kendisine ulaştığında hiç tereddüt etmedi ve bu kararı uygulamadı. Konya Ermenileri en azından bir süre için güvendeydi. Sevk edilmek üzere Konya ya gelenleri de çevre ilçe ve köylere dağıttı. Böylece şehir merkezinde dikkat çekecek bir kalabalık birikmemiş oluyordu. Ancak Celal Bey in tavrı kısa sürede dikkat çekti ve Ekim 1915 te görevinden alındı.
Uzun yıllar bir daha devlet görevi alamadı. Bu sırada yoklukla, yoksullukla boğuştu. Birinci Dünya Savaşı nın bitiminin ardından Fransızların isteği üzerine Adana valiliğine tayin edildi. Burada kısa süre içerisinde yeni yeni şekillenmekte olan Kuvayı Milliye hareketine katıldı. Mustafa Kemal Paşa nın yanında yer aldı. Son derece vatanseverdi ama bir o kadar da İttihatçılara ve yaptıklarına karşıydı.

Şansına ölüm düştü

Konya aynı zamanda Mevlevi tarikatının da merkeziydi. Bu yüzden Konya da Mevleviler son derece güçlüydü. Ermenilerin tehcir kararına şehirde en fazla muhalefet Mevlevilerden geldi. Hem inançlarına, hem de insanlıklarına ters gelmişti yapılanlar. Bu yüzden Vali Celal Bey in en önemli yardımcıları Mevlevi şeyhleri oldu. Celal Bey in görevden alınmasının ardından önde gelen tarikat mensupları da Konya dan sürüldü.
Konya nın hemen yanıbaşında, Ankara da yaşananlar da farklı değildi. Ankara Valisi Hasan Mazhar Bey, kendisine bildirilen emre şiddetle karşı çıkmıştı. "Ben valiyim, eşkıya değilim. Bu işi yapamam. Bir başkası gelir benim koltuğuma oturur, o yapar" demişti. O yüzden 1915 Ağustos unda görevinden alındı ve memuriyetten atıldı. Mondros Mütarekesi nin ardından Ermenilerin yaşadığı büyük trajediyi araştırmak için kurulan komisyona müfettiş olarak atandı. Hasan Mazhar Bey bugün konuyla ilgili bildiklerimizin önemli bir kısmını borçlu olduğumuz insanlar arasında en önemli isimlerden biri
Kastamonu Valisi Reşit Paşa nın sonu da Hasan Mazhar Bey den farklı olmadı. Tehcire şiddetle karşıydı. O yüzden hemen hemen Hasan Mazhar Bey le aynı tarihlerde görevden alındı. Ancak Ermenilerin tehcirine direnen Osmanlı bürokratlarının hepsi bu isimler kadar şanslı değildi. Basra Valisi Ferit Bey, İttihatçıların tehcir ve temizlik politikalarına karşı çıkışını hayatıyla ödedi. 20 Haziran 1913 te görevi başında öldürüldü.
Bir diğer talihsiz isim de Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi Bey di. Nesimi Bey in talihsizliği görev yerinin Diyarbakır oluşuyla fazlaca ilgiliydi. Mart 1915 te Diyarbakır valiliğine Dr. Mehmed Reşid Bey (Şahingiray) getirilmişti. Çerkez asıllıydı ve Bedirhan Paşa nın büyük kızıyla evlenmişti. Hem yörede akrabalık bağları geliştirmiş, hem de görüşleri yüzünden İttihatçılar arasında popüler olmuştu.

Sadece Ermenilere karşı değildi. Bölgedeki tüm Hristiyan halklardan nefret ediyordu.Tehcir emrinin kendisine ulaşmasını fırsat bilerek BÖLGEDEKİ TÜM HRİSTİYANLARI bu emrin kapsamına almak istiyordu. Yerel yöneticilerin muhalefeti ve İstanbulun müdahalesiyle bu kapsamlı techirin önüne geçilmeye çalışıldı. Ancak Mehmed Reşid Bey oldukça nüfuzlu biriydi ve çalışmak istemediği isimleri birer ikişer yanından uzaklaştırmıştı.

Karşı çıkanların bir bölümü de öldürülmüştü:

Lice kaymakamı Hüseyin Nesimi, Beşiri kaymakamı Sabit Bey, Derik ve Midyat Kaymakamı Nuri Bey ...

Mehmet Reşit Bey, Lice kaymakamı Hüseyin Nesimi yi Diyarbakır a görüşmek için çağırmıştı. Ancak yolda pusp kuran Çerkez Harun Çetesi, kaymakamı katletti.

Anadoluda Haylara yardım edenler elbette ki sadece bu isimlerle sınırlı değil. Ayhan Aktar ın "Türk Milliyetçiliği, Gayrimüslümler Ve Ekonomik Dönüşüm" kitabının ithaf yazısında belirttiği gibi "Tehcir kararına örfi, dini, siyasi ve bazen de sırf insani nedenlerden karşı çıkan" eşraftan pek çok isim vardı.

Görevlerini, hayatlarını kaybetseler de onlar bir dönemin yüz akları oldular.

Hyetert
 
Kimden: serkan  78.162.48.2***
03.10.2008 02:28:18
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
bu yazıları buraya asıyonuzda ermeni teröristlerce işkence ile öldürülen Türk askerlerini daha dün yapılan hocalı katliyamını niye asmıyosunuz. Yoksa dostlarınıza mı tos konduramıyosunuz?
 
Kimden: muhammed  88.251.177.***
03.10.2008 04:42:51
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
azda olsa böyle örneklerin olusu bizleri yerinden yurdundan koparılan bir halka olan özür borcunu ödemez.meseleye insani anlamda vicdani olarak bakmakta yarar yoksa sevginin ve kardeşliğin galip gelomesi için daha kaç tana hrantı katletmek gerekir?
 
Kimden: serkan  78.162.52.1***
03.10.2008 13:53:49
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
ne yeri yurdu kardeşim bizi katleden işkence tecavüzlerderde bulunan ermenilerin yurdu olamaz anadolu.
 
Kimden: muhammed  88.236.137.***
04.10.2008 02:34:10
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
tut ki tecavüz eden ermeniydi(senin örneğin)bunun için kaç tane ermeniyi suçlayacaz?resmi ideolojinin dışında bakabilme cesaretini gösterebelmen dileğiyle serkan arkadaş.tüm vicdanları toplu ayaklanmaya davet ediyrum biraz olsun insanca bakabilmek için nokta.
 
Kimden: Umur  77.251.185.***
08.11.2009 16:31:22
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Kol kanat gelen ya karida gozu vardi yada malda.
Hristyanlarin mali onlara zikkim olsun.
Verin topraklarimizi geri,
Allah ve meleklear soykirimin aynizini yapanlarin basina getirecektir.
Soykirimda bebeklere su vermiyip aclik ve susuzluktan olmelerini saylayarak kol kanat germislerdir. Karilarina once tecavuz sonra oldurup sonra yakmislardir.
Kol kanat geren menfati icin yapmistir Allahtan kortugundan degil. Butun ermeni ve suryani katilleri Ataturk meclisinde millet vekili olmuslarsir. Talat ve Enverin ailesi mukafatlendirilmistir. Bize Dr Nazim ve Dr SAkir kol kanat germistir yaptiklari deneylerle ermenie kizlar uzerinde. Ulan Almanlare holocost dersi veren gene turkler degil miydi. Naziler nerden ogrendi o kadar seytanligi tabikide turk ve kurtlerde. Masallah azeri ittihatcilerinde ermeni soykirimindaki rolu az degildi. O kadar cik kol geren turk olmuski yani sadeve on da biri hristyanlarin kurtulmus oda isim ve din degistirerek. Muslumanlar diyornus ki Mesihiniz gelsin sizi kurtarsin, onlarla dalga geciyorlarmis ulan soykirimcilarin sahte resulleriniz sizi kurtara bilecekmi eger Allah sizi carpmaya gelirse.
Yolda ermeni kafilere tecavuz eden erkekleri oldukrari yerde infaz eden kimdi. Ne techiri ulan insani evinde oldururseniz techir mi olur yoksa etnic temizlememi. Ulan iki tane musluman olse butun turkiye ayaga kalkiyor. Bizden 5 milyon oldurdunuz ne otuyorsunuz, Ulkemizde yoktu Sayin Ataturk Ermeistani yok etmek icin ordusunu Yerivana surdu. Sovyet olamasa idi bir tane ermeni birakmiyacaktiyiz.
Suryanilari niya kestiniz onlar ne yapmistilar sadece hristyandilar diye.
Suryaniler ne silahi vadi ne topu onlarin uzerine Hamidiye ordusu yurudu Ulan Almanlari gectiniz onlarin subaylarina ders versiniz simdi otuyorsunuz, Dunyayi para ile kandirdiniz, susturdunuz, cikar nedenizle, Allah gizli hic bir sey birakmiyacaktir, ulan turkler ve kurtlerin yaptiklariniz CNN de yayimlaniyor googleda ara bir suru olen ermeni resmi var ulan hangi turk kol germis yoksa kol kirmis yoksa kol kesmis. Kollarimizi gerdiniz mesihi inkar edelim diye gene etmedik.
Simdi kalmissiniz Avrupa ve Amerikaya demokrasi havasi atiyorsunuz.
Niye peki 1923 bu yana kalan ermeni ve suryanide kaciyor. Turkler ve kurtler kol geriyor diyemi.
 
Kimden: Bunyamin  77.251.185.***
22.11.2009 16:07:02
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Helal osun sana be umur abi, hepsi turk ve kurtlerden korkuyorlar. Senin gibi bir kahramanlar milletimizdende ciksaydi simdi ne osmanli kalirrdi midyatta ne kurt.
Tekrar helal olsun ellerinden operim. Saygilarimla
 
Kimden: seyduna  85.100.228.***
20.03.2010 14:29:45
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
geçmişte yaşanan bu utançlardan bir an önce sıyrılırız umarım. yapılanların hesabı verilmeli. vicdanı olan her insan bu gerçekleri görmeli ve kabul etmeli. olmayanlara zaten birşey diyemeyiz. insanlıktan nasibini almamışlar iflah olmazlar. ama nefret oluşturmak ve nefreti körüklemek bizim gibi bu olayları kınayanlara yakışmıyor. biz insanları sevmezsek insanları yok edenlerden bir farkımız kalmaz. iyi türkler, iyi kürtler, iyi ermeniler, iyi müslümanlar ve iyi hristiyanlar her zaman insanlık onurunu taşıayacaklar... bu insanlık zulmünü yaşamış bütün insanlar bilsinler ki yalnız değiller ve bilsinler ki unutulmadılar..(unutulmayacaklar)
 
Kimden: Esra  94.203.248.***
20.03.2010 16:02:52
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Ermeniler Amerikada boluculuk propogandasi yaptikca Turkiyede 1 tane ermeni sduryani kalmiycak yanlizlasicaklar..
 
Kimden: beer  77.56.181.2***
20.03.2010 16:16:37
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Esra bak biz ne amerika ne turk nede hiristiyan nede musulman hepimiz insan oglu. bu topraklarda binlerce sene yasiyor ve yasacagiz. bu senin gibi insanlar bizi yok etmeye calismis ve calisiyor bunun bilincindeyiz. birak artik bos degomeji boslugu yok efenim niye bunu elestirmiyor yok efendim niye bunu soylemiyorsunuz. biz boluculuk yapan insanlar deyil yanliz hakimizi bir vatandas gibi en dogal haklarimizi elimizden alan hekese sesimizi duyurmak teleblerimizi almak en dogal hakimizdir. yanliz senin gibi feudal kisitli gorunus sahibi olan insanlardan uzak durmak bence en dogrusudur.
 
Kimden: Esra  94.203.248.***
20.03.2010 17:37:02
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Bugun ulkem dediginiz Turkiye alehinde bu kadar calisan sizler ,1915de ne hainlikler yapmis olmalisiniz.Siz hic bir sey hakketmiyorsunuz.
 
Kimden: assyrian  188.58.208.***
20.03.2010 20:24:32
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Türkiye de bu tür kafalar oldüğünü görünce 1915 vahşeti nasıl, hangi insanlıkla ve hangi vicdanla işlendiği hakkında fikir edinebiliriz.
 
Kimden: Esra  80.227.127.***
21.03.2010 07:23:34
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Siz Turkiyenin adini uluslar arasi platformda kirletiyorsunuz.Siz bolucu marjinal tiplersiniz.Turkiyeyi seven kalsin sevmiyen disari
 
Kimden: beer  77.56.181.2***
22.03.2010 01:10:55
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Esra.ben sana tek.tek .tek.ne sen ne baskasi bizi kendi vatanimizdan atacak ne kuveti nede kudreti yetmiyor.senin gibi insanlar yok olacak.bu kadar basit
 
Kimden: Esra  80.227.127.***
22.03.2010 07:36:21
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Amaciniz uluslararası alanda Turkiye imajını zedelemek, itibar ve prestijini azaltmak, zor duruma düşürmek, Türkiye’de yapay bir azınlık sorunu yaratmak, toplumsal yapıyı, etnik ve kültürel temelde bölünmeye uygun hale getirmek, kendisine yönelik bir kitle oluşturarak, bu kitleyi siyasi açıdan kullanmaktır.
 
Kimden: Esra  80.227.127.***
22.03.2010 07:55:21
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Yıllardır PKK´ya yardım ve yataklık yapan AB üyesi İsveç´in, ´Süryani soykırımı´ iftirasından sonra ´Dersim soykırım´ iftirasının da hamiliğine soyunduğunu bilmiyormuyuz?
 
Kimden: cenk  212.154.127***
25.03.2010 16:22:23
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
İyi güzel de yukarıda Umur ve Bünyamin nickleriyle yazan insanların eline fırsat verildiğinde neler yapabilceklerini bir düşünün bakalım. Azınlıklar az oldukları için mi mazlum ve zararsız görünür, yoksa yeteri kadar güçleri olmayıp, fırsat bulamadıkları için mi kötü olduklarını kimse anlamaz. Biz burada kardeşlikten, paylaşımdan yana tavır koyarken böyle kişilerin mesajlarına neden kimse cephe alamıyor? Nasıl olsa sabıkalı bir millet var değil mi? Tüm piyonları onun üzerine sürelim...
 
Kimden: assyrian  188.56.160.***
26.03.2010 19:19:09
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Her şeyden önce Umur ile Bunyamin aynı kişidir. ip leri aynı. Bir azınlığın bireyi uğradığı haksızlıklar ve çektiği acıların hadı hesabı olmadığı için ters laf söyledi diye tüm azınlıklar kötü oldu. Peki her gün web sayfalarda milyonlarca mesaj başkalarını yok edelim, eninde sonunda yok edeceğiz, bitireceğiz v.s.... mesajlar yazan bir toplum adı ne olacak.
Biz buna tepki göstermedik peki siz sizinkilere ne kadar tepki gösteriyorsunuz. Bizde bir milyonda bir olan bir olay sizde yüzde 50 ve içeriği çok daha vahim oluyor.
...
 
Kimden: cenk  212.154.127***
29.03.2010 11:26:25
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Sevgili assyrian,

Uğradığı haksızlıklar ve çektiği acılar mazeret göstererek ırkçılık ve şiddet içeren mesajları mazur göstermeye çalışmayınız. Hoşgörünüzü göstereceğiniz alanlar başka olmalı. Tahammülsüzlük ve etnik düşmanlık hangi kaynaktan gelirse gelsin hep beraber mücadele etmek görevimiz olmalı.

Lütfen ilgili kişilere tavır koyunuz ve milyonda bir gibi, yüzde elli gibi hiç bir bilimsel ve mantıklı dayanağı olmayan gereksiz tespitlerden imtina ediniz...
 
Kimden: assyrian  188.56.179.***
29.03.2010 14:01:25
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Sevgili cenk,

Ben kimseyi savunmadım. Sadece sizi eleştirdim.

Soz konusu arkadaşın yaptığı okyanusta bir damla. Nasıl oluyorda tüm okyanus gözümüze batmıyor da sadece bir damla gözümüze batabiliyor.

Uğradığımız tüm katliamlara rağmen tüm Türkler veya tüm kürtler kötüdür demedik. Tek tük bünü diyebilir. biz onaylamayız. Ama siz göre bir kişi ters laf söyledi diye tüm azınlıklar kötü oldu. Biraz daha ileri gitse tüm azınlıkların katli de vacip olabilir. Sonuçta huyumuz bu...
 
Kimden: cenk  212.154.127***
29.03.2010 14:26:45
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Sevgili Assyrian bey,

Daha açık anlatayım, anlaşılmıyor sanırım. Türk milliyetçisi olduğu hissedilen bir forum üyesine heyet halinde nasıl karşı mesajlar yağdırılıp, ergenekondan girilip, 6-7 eylül den, hamidiye alaylarına kadar bu insanlardan hesap sorulmaya çalışılıyorsa, aynı ölçüde azınlık milliyetçilerinin şiddet ve ayrılıkçılık dolu mesajlarına sadece toleransla gülümseyerek bakılıyor. Daha nasıl anlatayım?

Ayrıca biz bir kişi ters(!) laf söyledi diye kime kötü dedik? Neden böyle farazi şeyler yazıp yapay cepheler yaratıyorsunuz?
 
Kimden: Esra  80.227.127.***
30.03.2010 08:43:03
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Bunlar Osmanlida toprak kapatamamis ezik tipler.Simdi propoganda yaparak basarili olucaklar.Boluculerle dolu.Bu sitede vatan evladi cok az.
 
Kimden: assyrian  188.56.240.***
30.03.2010 10:24:56
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Ben Esra,cenk ve onlar gibi düşünenlerden özür dilerim. Niye çünkü uğradığımız katliamları yalan atıp örtmüyoruz. Silahsız ve suçsuz erkekleri öldürüp kadınlara ve kızlara tecavuz ederek öldürüldüğünü yalanlarla örtmüyoruz. Neyin ne oldüğünü bilmeyen çocukların vahşice öldürüldüğünü inkar etmiyoruz. Sizden af diliyorum bölücüyüz, vatan hainiyiz. İşlediğim Bu suçlardan dolayı her türk gördüğümde başımı eğip ondan ozur dileyeceğiz.

Hadi ben sizden özür dileyeceğim ama birileri bize yapılan bunca haksızlığa rağmen bide kabul etmiyorlar. Acılarımıza ortak olmuyorlar ve olanca güçleriyle örtmeye çalışıyorlar deyip başkalarına anlatmaz mı acaba? Boşver onlar zaten Türk düşmanıdır. değil mi?

Sadece milliyietçiler ve ırkçılar mı uğradıkları büyük haksızlıkları dile getiriyorlar. Yoksa kendini insan bilen kerkes.

Niye Azerilerin uğradığı soykırımları soylemiyoruz diyorsunuz. Azerilerin Devleti var bize mı mühtaçlar yaa. Lütfen biraz gerçekçi olun. Kelime oyunu yapmayın. Suryaniler müzelik eşyalar değil herkes bakıp onları sevsin diye. Suryaniler de insandır. Acı çekebilirler ve acılarını anlatabilirler. Eğer çektikleri acılarını anlamak istemeyen birileri varsa onlara da şüpheyle bakabilirler.
 
Kimden: cenk  212.154.127***
30.03.2010 15:30:14
Cevap: Tehcirde Kol Kanat Geren Türkler
Sevgili Assyrian,

İnanarak mı yapıyorsun bilmiyorum ama lütfen bir daha beni emin olmadığın fraksiyonlara dahil etme, son kez. Esra, Aslı bilmem kim. Biz hepimiz başka insanlarız ve farklı fikirler taşıyoruz. Ama senin kolayına herkesi tek bir güruha toparlayıp, ırkçı, ittihatçı etiketlerini yapıştırıp sonra mazlum savunmasına çekilmek.

Bir kere ben ırkçı değilim. İttihatçı hiç değilim. Ermeni kıyımlarını inkar etmiyorum, onlara ve kayıplarına destek veriyorum. İçimiz dışımız bir. Altı ayda yada 10-15 senede bir fikir ve fraksiyon değiştirmiyoruz (Anladınız siz onu)

Ayrıca benim süryaniler ve ermeniler ile hiç bir sorunum yok. Geleceğe insan gibi bakanlarla aynı kulvarlardayız. Ama her türlü hainliğine kılıf uydurup, mazlum numarasıyla hayatta kalmaya, birliğinin gücünü böyle travmalara bağlayan topluluklara da kızmak fazla gelir, ama sadece için için acıyorum. Tüm arkadan gelen parlak nesillerini de zehirledikleri, bütün enerjilerini buna harcadıkları için....
 
CEVAP YAZ - Onaylı Üyelik Gerektirir
isim:
konu:
cevap:
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım