mara

             
 
GÜNCEL
ARAMA MOTORU

Web'de Ara Site içinde Ara
 
Forum sözleşmesi


E-posta: Şifre: Şifre Hatırlat | Üye Ol

KONUYU AÇAN: Özcan 88.247.129.***
03.02.2011 12:52:27
Konu: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Osmanlı mı Türk mü?

Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….


1- İlk Osmanlı Padişahı Osman beyin annesinin Türk, Mo(n)gol veya Acem kökenli olduğuna dair rivayetler varsa da, bunlara ait bir kanıt bulunamamıştır.
Osman Beyin iki eşi vardı, Mal ve Bala Hatunlar. Her ikisi de Moğol asıllı idi. Babaları Edepli Ali nin ismi Türkçe ye çevrilirken başına bir şeyh ilavesi ile, Şeyh Edebali oldu.

2- Orhan Bey: Osman Bey in Mal Hatun isimli eşinden doğdu. Eşleri Rum asıllı Horofira (Nilüfer Sultan), Rum Asporçe ve Rum Teodora.

3- 1. Murad: Horofira dan doğdu. Eşleri Bulgar-Yahudi melezi Marya ve Bulgar Tamar.

4- Yıldırım Beyazid: Marya dan doğdu. Eşleri: Sırp kökenli Olivera, Devlet Hatun, Bulgar Olga, Maria, Angelina ve Anita.

5- Çelebi Mehmed: Olga dan doğdu. Eşleri: Sofia, Anna, Veronica.

6- 2. Murad: Veronica dan doğdu. Eşleri: Nache de la Bazory (Fransız), Mara Despina, Stella.

7- Fatih: Mara Despina dan doğdu. Eşleri: Rum Zaganoz paşanın kızı Kornelya, Anna, Helen, Tamara. Babası 2. Murad öldükten sonra annesi Despina ya Selanik teki bir manastırı (!) bağışlamıştır. Ferman Topkapı Müzesindedir.

8- 2. Beyazid: Kornelya dan doğdu. Eşleri: Beti, Anita, Suzi, Liliana, Katherin, Nina, Martha ve Danilova. Öldürttüğü kardesi Cem Sultan ın eşi: Trabzon Kralı Rum David Komnen in kızı Anna. (Aşık Paşa Tarihi, Early Turkish Buildings in Trabzon - Selina Ballance, Mehmed der Oroberen Franz Babinger, Türkiyat 1951 - Tayyip Gökbilgin).

9- Yavuz Sultan Selim: Annesi (Beti, Anita, Suzi, Liliana, Katherin, Nina, Martha ve Danilova... tartışmalı). Eşleri: Polonyalı Helga (Havza Sultan), Sırp Aleksandra (Ayşe Sultan). Şimdi biraz ayrıntı gerekli: Yavuz, Padişah olur olmaz babası 2. Beyazid i Havza nın Abalar Köyünde boğdurarak öldürttü. Sırp kökenli Koca Mustafa Paşa yı Sadrazam yaptı. Mustafa Paşa, Enderun-u Humayun da (içoğlanlar gurubu) yetişmiş ve sonradan güzel bir çocuk olduğundan Beyazid in erkek odalıkları arasına alınmıştı. Yavuz Sultan Selim ilk iş olarak 2 öz kardeşini ve 5 yeğenini öldürttükten sonra, sıra babasının diğer 8 karısından doğan kardeşlerine gelmiştir. Ağabeyi Korkut, Ahmed, Abdullah, Şehinşah, Alemşah, Şahsultan, Mahmut ve Mehmed ile karıları ve çocukları ile boğularak öldürüldüler. Buna rağmen Yavuz un romantik bir tarafı da vardı: Bir erkek odalığına yazdığı şiir, hala edebiyat sayfalarını süsler: Şîrler (aslanlar) pençe-i kahrımda olurken lerzan, (titrerken) Beni bir gözleri âhuya zebûn (güçsüz, çaresiz) etti felek.


Yavuz, Koca Mustafa Paşayı da boğdurttuktan sonra yine iç oğlanlarından devşirme Arnavut Yusuf Paşa yı sadrazam yaptı. Mısır ı fethetmeyi düşündüğünde, Mısır da Kölemen lerin idaresinde Ed Devlet-üt Türkiye isimli 267 yıllık bir devlet vardı. Konuşulan dil Türkçe idi. (Tarih-i Nişancı Mehmet Paşa, İstanbul, sayfa 83). Yavuz, Kölemen Devleti ne 1517 de son verip dönerken, yolda giderayak Arnavut Yusuf Paşa yı da boğdurtuverdi!

10- Kanuni Sultan Süleyman (Muhteşem Süleyman): Polonya lı Helga dan doğdu. Eşleri: Bir Rus papazının kızı Roksalan (Hürrem Sultan), Sicilya lı Rozaline (Gülfem Hatun).

11- 2. Selim (Sarı Selim): Roksalan dan doğdu. Yahudi Raşel (Nurbanu Sultan). Sarı Selim, kızı Esmahan ı Hirvat kökenli Sokullu Mehmet Paşa ile evlendirdi. 1571 yılında onbinlerce Türk askerinin ölümüne malolan Kıbrıs ı aldıktan sonra bütün ganimet saray mensupları ve savaşmayan Yeniçeriler arasında paylaştırıldı. Bütün bunlara ilaveten Yahudi banker Yasef Nassi Kıbrıs a kral olarak tayin edildi. Hanedan sıkıştığında Yasef ten borç para alabiliyordu. Tabii, yine Raşel in ilişkileri sayesinde. Çünkü, Raşel i bir cariye olarak Sarı Selim e satan zaten Yasef Nassi idi... Şimdi en önemli konu, Osmanlılaştırma siyaseti gereği, Kıbrıs a hangi toplumun yerleştirileceğ i idi. Bu sorun da, 10 bin kadar Yeniçeri Kıbrıs a gönderilip, yerli halkın kadınları ile evlendirilip çözüldü. (Dikkat! Türk soylular yine yok! Yoksa bir TABU ya mı temas ettim?..)

12- 3. Murat: Raşel den doğdu. 130 cariyesinden 112 çocuğu oldu. Eşleri: Venedik li Sofia Baffo (Safiye Sultan), Polonyalı Mona (Mihriban Sultan), Macar Ninuska (Nazperver Sultan), Rus Olga (Şahhüban Sultan), Romanyalı Meri (Fahriye Sultan). 3. Murat en sevdiği kızı Ayse Sultan ı Sırp kökenli Kanijeli İbrahim Paşa ile evlendirdi.. .13- 3. Mehmet: Sofia Baffo dan doğdu. Eşi: Yunanlı Helen (Handan Sultan), İspanyol Sinderella Violetta (Mahpeyker Sultan). 3 cü Mehmet bir gecede 19 kardeşini birden boğdurmakla ünlendi... 24 kızkardeşini de Beyazıt taki eski sarayın bir bölümünde hapsettirdi. Ne olur ne olmaz diye Sinderella dan doğmus 15 yaşındaki öz oğlu Mahmut u da boğdurtturdu. Helen den doğan Ahmed e dokunmadı. Sonra da Şehzade Mahmud un annesi Sinderella yı da öldürttü.


14- 1. Ahmet: Helen den doğdu. Eşleri: Rum Evdoksia (Mahfiruz Sultan), bir Rum Papazının kızı Anastasia (Mahpeyker Kösem Sultan). İlginçtir: Öldürdüğü onbinlerce Türk ün cesetlerini kazdığı çukurlara gömmesi ile ün salan ve bu yüzden Kuyucu Murat Paşa lakabına sahip Sırp kökenli içoğlanı, Ahmet I. tarafından sadrazam yapıldı. Kuyucu 1611 yılında öldüğünde yerine Rum kökenli Nasuh Paşa getirildi.

15- 1. Mustafa (Deli Mustafa): 3 cü Mehmed in eşi Sinderella Violetta dan doğdu. Eşleri: Bilinmiyor.

16- 2. Osman (Genç Osman): Evdoksia dan doğdu. Henüz 13 yaşında iken annesi Evdoksia tarafından, Mariça ile evlendirildi. Kıza Meylişah adı takıldı. Esas ismi bilinmiyor. Nasılsa gözden kaçmış hocası, Ömer Efendinin de öğretisi ile çok sağlam değer yargılarına varabilen, iyi eğitilen, zeki bir çocuktu bu padişah. (Belki de tek!.. A.D.). Yapılmasını istediği ıslahat kısaca 5 maddede toplanıyordu:

a) Osmanlı Padişahları bundan böyle nikahla evlenecekler ve sadece nikahlı eşlerden doğan çocuklar padişah olabilecek.

b) Devlet-i Aliyye yi dışarda temsil edecek kişiler bundan böyle yabancı soylu, devşirme olmayacaklar.

c) Savaşlarda daima dönme Yeniçerilerin önüne konup kırdırılan, düşmanı zayıflatıp Yeniçeriler in işlerini kolaylaştıran, Devlet-i Osman-ı Ali nin bir cihan devleti olmasında en büyük payı bulunan Anadolu Türklerinden bir Osmanlı Muhafız Ordusu kurulacak; kazan kaldırma, soygun, talandan başka bir işe yaramayan Yeniçeri Ocağı kaldırılacak.

d) Mel anet yuvası Zenci Harem Ağaları ve cinsi çeşni olsun diye Enderun-u Hümayun denilen teşkilata sokulan Hıristiyan çocuklar tamamen dağıtılacak.

e) Sancaklar tek bir ahkam ile idare olunacak ve Al-i Osman ın cümlesince hakir görülüp sadece savaşlarda yeniçerileri sakınmak için önde kırdırılan Anadolu Türk Halkına Devlet-i Aliyye nin şevkat ve himayesi bahşolunacaktı r.

Tabii, bütün bu ıslahatlarin (reform) arkasında Hoca Ömer Efendi vardı. Islahata kendisinden başlaması gerektigini biliyordu. Bu yüzden hocasına Madema ki halife-i ruy-u zeminiz diye başlayarak kiminle NİKAH kıyabıleceğini sordu. Ömer Efendi Şeyhülislam Esat Efendi nin kızı Akile yi önerdi. İlk dafa bir Osmanlı Padişahı nikahla evlendiğinden, sarayın içi altüst olmuş fakat bu reform baslangıcı Genç Osman ın da sonunu hazırlamıştı... İsyan ederek kendisini tahttan indiren ve çıplak olarak sokaklarda sürükleyen Yeniçeri ler, önce ırzına geçtiler sonra da boğarak öldürdüler... Deli Mustafa yeniden padişah yapıldı...

17- Tekrar Deli Mustafa (15 numaralı paragrafta konu edildi).


18- 4. Murad: Anastasya dan doğdu. Eşleri:Keti, Anna (Atifet Sultan), Helena (Cihannüma Sultan). Önce Enderun devşirmesi Kemankeş Arnavut Ali Paşa sadrazam oldu. Adet (!) oldugu üzere sonradan boğduruldu. Yerine yine Enderun devşirmesi Arnavut Mere Hüseyin Paşa getirildi. O da aynı akıbete uğradı. Yerine yine bir Enderun devşirmesi olan Abhaz Mehmet Paşa getirildi... Bir Ahi Türk ü olan Şeyhülislam Hüseyin Efendi yi de boğdurdu...

19- 1. İbrahim (Deli İbrahim): 4. Murad ın kardeşi. Annesi Anastasya tarafından korunduğu için ölümden kurtulan tek kardeşi. Hayatı boyunca zındanda kaldığından akli dengesi bozulmuş bir padişah. Diğer kardeşleri, ağabeyi 4. Murad tarafından boğdurulduğundan, kendisine artan kimse kalmamıştı. Eşleri: Rus Nadya (Hatice Turan Sultan), Sırp Katrin (Saliha Dilaşub Sultan), Lehistanlı Yahudi Eva (Hatice Muazzez Sultan), Ermeni Maryam (Hümaşah Sultan - Bu şişman Ermeni kadın, fazla güçlenmeye başladığından Valide Sultan Anastasya (Kösem Sultan) tarafından boğduruldu..) İbrahim, Maryam a Şam eyaletini bağışladı. Burada gülümsemeniz için bir mektubundan alıntı yapacağım. Mektup sadrazam Mehmet Paşa ya yazılmış. Bugünkü Türkçe ile: Bre karpuz götlü pezevenk. Ecdadım Medine ye bunca cevahir ve bunca paha biçilmez mal göndermiştir. Tiz, ademler gönderip, anda mevcut emval ve cevahiri getirtesin. Ve illa geciktirildiğ inde, senin derini soyup içine saman dolduracağımı bilesin...

20- 4. Mehmet (Avcı Mehmet): Nadya dan doğdu. Eşleri: Rum Evemia (Emetullah Gülnüs Sultan), Korsika lı Bella (Afife Sultan), Romanyalı Cesika (Güner Sultan), Ermeni Flora (Gülbeyaz Sultan), Rum Helen (Hatice Sultan).

21- 2. Süleyman: Katrin den doğdu: Eşleri: Yok. Cariyeleri: Çok!..

22- 2. Ahmet: Lehistanlı Yahudi Eva. Eşleri: Giritli Rum Yeremiye (Rebia Sultan), Mora lı Diana (Şayeste Sultan). Sadrazamları: Hırvat kökenlim Arabacı Ali Paşa, Arnavut kökenli Çalık Ali Paşa, Ermeni kökenli Mustafa Paşa, Bulgar kökenli Dimetokalı Sürmeli Ali Paşa)...

23- 2. Mustafa: Evemia dan doğdu. Eşleri: Rus Vera (Mahfiruze Sultan), Sırp Mari (Hafize Sultan), Giritli Rum Aleksandra (Saliha Sultan).

24- 3. Ahmet: Rum Emevia dan doğdu. Eşleri: Rum Margaret (Emetullah Sultan - Ahmet in annesinin adı), İsabel (Gülnüs Sultan), Luize (Hüsnüşah Sultan), Janet (Mihrişah Sultan), İda (Rebia Sultan), Charlotte (Ümmügülsüm), Katerina (Fatma), Jenifer (Hümaşah), Betty (Hatice), Suzan (Rukiye), Elizabeth (Zeynep). (Topkapı Arşivi D. No.2808).

25- 1. Mahmut: Aleksandra dan doğdu. Eşleri: Fransız Julienne (Hatem), Sicilyalı Lili (Raziya), Macar Maggi (Tiryal), Rus Olga (Verdinaz).

26- 3. Osman: Mari (Şehsuvar Sultan) dan doğma. Eşleri: Sırp Olga (Ferhunde), Sicilyalı Olivya (Zerki). Cariyeler: Yok! Enderun oğlanları: Çok!

27- 3. Mustafa: Gürcü Janet (Mihrişah Sultan) dan doğdu. Eşleri: Cenevizli Agnes (Padişahın annesinin adı, Mihrişah Sultan), Korsika lı Elsa (Adilşah), Romanyalı Emily (Fehime), Gürcü Bijnav Poli (Aynülhayat), Lehistanlı Mona (Gülnar).

28- 1. Abdülhamid: İda (Rabia Sultan) dan doğma. Eşleri: Fransız Aimee (Nakşidil), Bulgar Sonya (Saniyeperver) , Macar Meline (Şebsefa), Rus Aleksiyevna (Dilpezir), Rum Meri (Hümaşah), Ukraynalı Rudi (Nükhetseza), Cenovalı Afro (Beynaz), Venedikli Helen (Hatice), Sırbistanlı Marya (Ruhşah).

29- 3. Selim: Gürcü Janet (Mihrişah), Eşleri: Patricia (Afitab), Linda (Nefizar), Berti (Pakize), Alis (Tabisefa), Lisa (Hüsnümah), Rosa (Nurişems), Anna (Rafet), Magdalena (Ziybifer).

30- 4. Mustafa: Bulgar Sonya (Seniyeperver Sultan) dan doğma. Eşleri: Flora (Dilpezir), Adela (Seyyare), Sofi (Peykidil, Gloria (Şevkidil).

31- 2. Mahmut: Fransız Aimee (Nakşidil) den doğma. Eşleri: 17 tane olduğundan ben sadece birkaç tanesini sayacağım. (17 si de yabancı kökenlidir) Çingene Besime (Pertevniyal Sultan). Hamamlarda natırlık yapardı. Zorla hareme getirilip gözdeler arasına girdi. Sultan Abdülaziz in annesidir. Ermeni Maryam: Tiyatrolarda kanto oynardı. Saraya alındı; çocuk doğurduğu için kendisine Hüsnümelek Sultan adı verildi. Rus Yahudisi Suzi (Bezmialem Sultan), Giritli Nora (Nuritab), Ukraynalı Olga (Tiryal). 2. Mahmut bir soyguncu çetesi haline gelen, yabancı dönmelerden yaratılmış bir Frankeştayn durumunda bulunan Yeniçeri Ocağını tamamen dağıttı. (Vak ayi Hayriye). Bu ocak, 1362 yılında 1. Murad ın çıkarttığı kanunla kurulmuştu.

Türk ve Müslüman kökenlilerin bu ocağa alınması yasaktı. (Otağ-ı Hümayun da Türkler e güvenilmezdi) . Afrikadan getirilen köleler dahi, sarayda muteber mevkilere kavuşabilirlerdi. Neyse, kurulduğundan 464 yıl sonra ortadan Anadolu Türk ü (ücretsiz) askerlerin desteği ile kaldırıldığında, yerine, yine Hıristiyan kökenli dönmelerden oluşup Türkler e yasak olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye adındaki teşkilat kuruldu. Türk ler yine kazık yemişlerdi...

32- 1. Abdülmecid: Rus Suzi (Bezmialem Sultan) dan doğdu. Eşleri: Safiraz (Cevdet Paşa Tezakir adlı yapıtının 2. cildinde Safiraz ın Ermeni olduğunu yazıyor), Bezmara (Bezmican) kökeni bilinmiyor, Fransız Vilma (Şevkefza), Ermeni Verjin (Tirimüjgan - Abdülhamid in annesi), Rum Karoli (Gülcemal - Vahdeddin den önceki padişah Mehmet Reşat ın annesi)

33- Abdülaziz: Hamam natırı Çingene Besime den doğma. Eşleri: Camelya (Dürrünev), Asporce (Gevher), Anna (Edadil), Adela (Hayranidil) ve Alis (Nesrin). İlk kurulduğu 1481 yılından itibaren birçok evreler geçiren bugünkü Galatasaray Lisesi, çağdaş anlamda eğitim verebilmek için 1 Eylül 1868 yılında Abdülaziz tarafından Mekteb-i Sultani adında yeniden açıldı. Eğitim dili Fransızca idi ve Türkçe yasaktı. Amaç Enderun a (Saray a) adam yetiştirmek olduğundan lisan olarak Rumca, Ermenice, Latince, Fransızca, Almanca, Farsça, Arapça v.b. öğretilirdi. Ve yine 1481 yılından beri devam eden Türk öğrenci alma yasağı yine devam etti. Bu yasak nihayet Atatürk sayesinde, 1924 yılında kaldırılabildi. ..

34- 5. Murat: Fransız Vilma (Şevkevza Sultan) dan doğma. Eşleri: Carmen (Cananiyar), Marone (Elaru), Elfi (Filiztan), Clarissa (Gevheri), Henna (Reşan) v.b.

35- 2. Abdülhamid: Ermeni Verjin (Tirimüjgan Sultan) dan doğma. Eşleri: Lucien (Bedrifelek) , Sylvia (Behice), İliana (Biydar), Helga (Dilpeseni), Etienne (Emsalinur), Marica (Mezide), Sarah Müfika), Sevilla (Nazikade), Lester (Perveste), Rosanna (Safinaz), Ruth (Saliha), Meri (Naciya), Lisa (Sazkar).

36- Mehmet Reşat: Rum Sofi (Gülcemal Sultan) dan doğma. Eşleri: 65 yaşında padişah olduğundan kayıtlarda kesinlik yok.

37- Vahdeddin (5. Mehmet): Abdülmecid in karısı Henriet (Gülüstü Sultan) dan doğma. Eşleri: Emine Nasik Eda ve saray bahçıvanının kızı Nevzut. Kökeni bilinmiyor; Çerkez olduğu iddiaları var.
 
Kimden: Gabra  83.177.79.9***
04.02.2011 16:47:07
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Sayin Özcan
Bu bilineni bile cok yakin zamanda degistirilip inkar edilecektir
 
Kimden: Ahmed  78.179.72.1***
05.02.2011 00:02:15
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
İslam Peygamberi Hazreti Muhammedinde eşlerinden birinin adı safiye diğerinin adı da Mariyedir. Safiye yahudilik, Mariye Hristiyanlık dinine mensuptu. Daha sonra İslamı tanıyarak Müslüman oldular. Osmanlının ırkçılıktan uzak bir yönetime sahip olduğuna dair belgedir yukarıda belirtilenler. İlk gelin bile Hristiyanmış (Nilüfer Hatun). Daha ne olsun?

Diyeceksiniz ki sonradan hepsi Müslüman olmuş. Neden acaba? Baskıdan mı yoksa İslamı tanıdıktan sonra kıymetini anlamalarından mı?
 
Kimden: Yawno  88.233.240.***
05.02.2011 11:42:45
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Ahmet Bey den masallar dinlemeye devam ediyoruz. Ahmed bey yeni inancına uyum sağlamak için kraldan daha kralcı bir tavır sergiliyor. Bunu mesajlarından anlayabiliyoruz. Çaresiz insanların seçimini yeni inancın kıymetini bilmek olarak kabul etmemizi istiyor. Resmi tarih nasıl öğretiyorsa bizim de ona inanmamızı istiyor. Resmi tarih sorar mı acaba bu Osmanlı saray ahalisi neden hiç müslüman kadınlarla evlenmiyor da keferinin hatunlarını kendine eş seçiyor diye.

Ahmet Bey in söylemlerinde Türkiye nin genel resmini görebilmek mümkün. Ne olursan ol yalana inan. Nasıl olsa bu yalanları üretecek mekanizmalar oluşturulmuş kelli felli adamlar tarafından...
 
Kimden: Ahmed  78.179.127.***
05.02.2011 19:19:51
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Âlimin bir tanesi talebelerine 40 küsur hadis ezberletmiş. Hepsi ezberledikten sonra bu ezberlediğiniz hadislerin hepsi uydurmadır, gerisi ise sağlam hadislerdir, diyerek sağlam hadisler arasındaki uydurmaların istisnaların azlığına vurgu yapmış. Yukarıdaki örnekler istisnalardır. Geri kalanlar Müslümanlar ile yapılmış evliliklerdir. Müslüman kadınlar bekâr olarak ölmediler. Hepsi evli idiler. Böyle istisnalar sadece Osmanlının hoşgörüsüne, kişileri diğerleri değil Mevlananın meşhur sözündeki gibi yaratılan olarak görüp sevmesine delildir. Dünya Müslümanlarının başı, Halifesi olan Padişahın Müslüman olmayan biri ile evlenmesi, bir dünya devleti, Süper gücü olan Osmanlı devletinin bir bakıma First Ladysi konumuna getirmesi başka ne manaya gelebilir? Asıl siz uydurma masallara inanıyorsunuz. Soykırımmış! Delili olmayan, kulis faaliyetleri ile kabul ettirilmiş bir uydurma. Soykırımdan mı bahsedeceğiz. Evet, bir Ermeni soykırımı var. Ermenilerin Rus ordusu desteği ile Türklere yaptığı bir soykırım var. Rusyada devrim olması sayesinde duran bir soykırım... Soruyorum size neden toplu mezarlardan hep Türk cesetleri çıkıyor. Ermenilerin soykırım hakkında öne sürdükleri en büyük delil Anadoludaki Ermeni nüfusunun azalmasıdır. Erivan bir Türk şehri iken, şimdi nasıl Ermenistanın başkenti olmuştur? Bundan kimse bahsetmez… Soyum ile gurur duymamdaki en büyük kaynağım, bu mübarek insanlara asla ihanet etmemiş olmalarıdır. Kraldan çok kralcı imişim. Ben Osmanlı tarihini Türk tarihi olarak değil, İslam tarihi olarak okuyorum. Okudukça da bir o kadar daha seviyorum. Eğer tanırsanız siz de seversiniz. Hiç değilse Süryani Kilisesine verdiği hakları belirten (Haklardan öte bir özerklik de denebilir.) Nizamnameyi bir okusanız, Türkiye Cumhuriyetine İslamın tekrar hâkim olması için kiliseden hiç çıkmaz, mumlar yakar dua ederdiniz. Zira en demokratik ülkelerde dahi azınlıklara böyle imkânlar verilmemiştir.
Okuyun diye adres veriyorum.
http://www.populertarih.com/suryani-kadim-ortodoks-kilisesi-patrikhanesi-nizamnamesi/
“Madde 58- Devlete bildirilen ve resmi belgelerle ispat edilen ve tarihi bilgilerle Süryanilere ait kilise ve manastırların, tarihi değerlere haiz araç ve gereçlerin korunması, her türlü saldırı, tecavüzden uzak tutulması ve dokunulmazlığı devlet güvencesi altındadır.”
 
Kimden: assyrian  78.182.214.***
05.02.2011 22:20:08
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Milliyetçilik duyguları ne zaman ortaya çıktı? Fransız devriminden haberi olanlar bilir. 1789 dan önce milliyetçilik veya ırkçılık diye birşey yoktu. Sonra gene biraz tarih bilgisi olanlar bunu da bilir; krallar işgal ettikleri yerlerden bir kadınla evleniyordu. Bunun nedeni sevgi, aşk vs. değildi. Bunun tek nedeni yerli halkı daha iyi sömürmektir. Yerli halkın gözünde kralın onlardan biri olduğunu izlenimi vermek içindir. Büyük iskender hindü bir dansözle evlendi. firavun bilmem kaçıncı ramses bir süryaniyle evlendi. bu örnekleri daha çok çok artırabiliriz.
Sonra rahmetli ecevit te bir genelge yayınlamıştı. Süryaniler memleketlerine dönebilir ve onlara kimse birşey yapmayacağını söz vermişti. Ondan sonra memleketlerine geri dönüş yapmak isteyenler ve ziyarete gidenler başlarına ne geldi ilim adamı Ahmet beye sorsak daha iyi bilir. Tabiki memlekete giden her süryani bir kaç tane katliam yapıp avrupaya geri dönmüştür değil mi? ...
 
Kimden: Yawno  85.101.211.***
06.02.2011 00:11:29
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Ahmet Bey den masallar dinlemeye devam ediyoruz.Ne de olsa kendileri sonradan İslama geçmiş birisi ve islam misyonerliğini kendisine bayrak edinmiş bir şahsiyet. Elinden geldiğince bize burda masallar anlatmaya devam edecektir. Bizler de bu masalların nasıl birer yalandan ibaret olduğunu kendisine anlatacağız burada. İslamın nasıl bir fetih ve cihat anlayışıyla yayıldığını kendisi bizlerden daha iyi bilir ama bunu burada hoşgörü maskesi altında bize bu inancı pazarlamaya çalışmaktadır.

Ahmet Beyin İslam ın hoşgörü masalından sonra sıra şimdi de Ermenilerin yaptıkları soykırım masalına geldi. Yukarıda Gabra çok doğru bir laf etmişti "Bu bilineni bile cok yakin zamanda degistirilip inkar edilecektir" Resmi tarih sayesinde gerçekleri zaten devletin inkar ettiğini biliyorduk ama gördüğümüz üzere resmi tarihin bayrağını şu anda ihtida eden bireyler taşımakta. Ne de olsa yeni yaşamlarında dışlanmamak adına daha bir muhafazakar olmaları gerekiyor. Evet Ahmet bey bugün bu ülkede resmi ideoloji (Türk ve İslamcılık) dışında kalan bütün ötekiler mutsuzdur ve devlet eliyle öteki dediğimiz insanlara hiç bir insani hak verilmemektedir. Ya dışındasıdır çemberin ya da içinde kalacaksın dayatması yapılmaktadır sizin pek bir beğendiğiniz kelli felli insanlar tarafından. Türkçü ve İslamcılara herşey serbest ve mübahken geride kalan Aleviler, Kürtler, Hristiyanlar, Yezidiler,vb gibi bilumun farkı topluluklar mutsuzdur. Çünkü resmi tarih ve ideolojisi bütün farklı topluluk ve kimlikleri Türkçülük ve İslamcılık şemsiyesi altında eritmek istemektedir ve adam gibi hiç bir hakkını vermemektedir. Siz hala olaylara islam mantığıyla yaklaşın aman ha bütün sorunları bu kafayla çözeceksiniz emin olun.

Eğer sizin bahsettiğiniz nizamnameler gerçekse demek ki biz başka bir ülkede yaşıyoruz demektir Ahmet bey. O kadar dua ediyoruz ki sizin gibilere sayenizde 1600 yıllık manastırımızın toprakları ellerimizden alınmak üzere. Hani meşhur nizamnamenizin 58. maddesi ile bizler güvence altındaydık. Yoksa bizler mi halisünasyon görüyoruz. Azınlık malları ve mülkleri için kaçıncı seferdir AİHM de Türkiye aleyhine karar alınıyor ben sayısını sayamadım. İnsanların gözlerinin içine baka baka resmi tarih yalanlarını bize söylemeyiniz Ahmet Bey. Ermeniler soykıırım yaptı diye söylüyorsunuz ama onların mallarına ne olduğunu bizden saklıyorsunuz. Eğer Ermeniler soykırım yapmış olsaydı bugün öldürülmüş bir çok Türk e ait mal varlığının bu soykırımcı Ermeniler in torunları üzerine kayıtlı olması gerekirdi. Hani nerde bu insanların torunları? Yer yarıldı içine mi girdi? Biliyoruz ki Türkler tarafından öldürülen Ermeniler in bütün mal varlıklarına hiç hakkı olmayan insanlar gelip sahiplenmişti. Bunun üzerine yapılmış bir çok araştırma var. Burada atıp tutacağınıza zamanınızı bu tür araştırmaları okumaya ayırın.

Ha unutmadan söyleyelim 2 sene önce Mardin de kemiklerle bulunan bir toplu mezar sayın yetkililer tarafından pırıl pırıl yapılarak bilim adamlarının incelenmesi için hazırlanmıştı. İnceleme yapmak için toplu mezarlara gelen isveçli bilim adamı bomboş bir mezarla karşılaşmıştı. Herhalde bu da batılıların bizlere hazırladığı bir oyundu. Yoksa resmi tarihimize göre gerçek soykırımı hristiyanlar yapmıştı bu ülkede. Yoksa neden bir toplu mezar temizlensin ki insanlardan mal kaçırır gibi..
 
Kimden: Ahmed  78.179.127.***
06.02.2011 01:41:52
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Fetih nedir ne değildir cihad nedir ne değildir bunları anlatmıştım, tekrarlamıycam. Önce engizisyona bakın... Endülüste tek bir Müslüman kalmayana kadar yapılan idamları düşünün. Haçlı seferlerinde akıtılan kanları düşünün. Kudüste haçlıların yaptıkları katliamları düşünün. Hristiyan Amerikanın ve kuyruğu batı Hristiyanlarının Irakta, Afganistanda ve Dünyanın Müslüman beldesinde akıttığı kanları düşünün.
Evet, dinimin üstün olduğunu düşündüğüm ve sonsuz hayatta mutluluğa ulaşabilmenin tek yolu olduğuna iman ettiğim için siz akrabalarımı düştükleri hatadan kurtarmak için geyret etme görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Eski dinim olan dininizin Allah tarafından gönderilen temiz bir dinken pagan sapkınlıkları ile bozulduğunu açık ve net gördüğüm için size olan sevgim yüzünden ebedi hayatınızda azaba uğramamanızı istediğim için çırpınıyorum. Diğer yandan da Hidayetin Allahtan olduğuna inanıyorum. Kimisi avrupadan geliyor, bir ezan sesi ile Müslüman oluyor, siz günde beş vakit ezan duyuyorsunuz, inkarınız artıyor. Dilim döndüğünce anlatmaya devam edeceğim...
Resmi tarihte hiç umurumda değil. Bağımsız araştırmalarla konuşuyorum.
Dışlanmak gibi bir derdim yok, sağolsun akrabalarım beni yeterince dışladılar. Müslümanlardan Hristiyanken dahi bir dışlama görmedim, eminim siz de görmemişsinizdir. Müslüman olunca bana sevgileri arttı sadece...
Nizamnamelerin özelliği veren kişilerden değil temsil ettiği düşünce yapısından gelmektedir. Bahsettiğim Nizamname İslam yönetimi tarafından İslamın ulvi prensiplerine göre düzenlenmiştir. Yani İslamın emri gereği verilmiştir. Mesela Hazreti Ömer Kudüsü kan dökmeden fethettiğinde verdiği Nizamname de aynı özelliklerdedir. Fatih İstanbulu fethettiğinde verdiği nizamnamelerin de özelliği aynıdır.
Hee... Bugünkü duruma gelince. Bugün LAİSİZM denilen bir ideoloji hakimdir. Ben bunu masonik düzen olarak görüyorum. Aynı düzen Fransada da vardır ve 1789 Masonik Fransız İhtilalinden sonra Fransaya gelmiştir bu düzen. Türkiyeye de bu düzeni kuranlar Masonlardır. MAsonluk bütün dinlere karşı olan bir teşkilatlanmadır. Türkiyenin şuanda yaptıklarından İslam sorumlu tutulamaz. Çünkü düzen laiktir, İslamı umursamamaktadır. Manastırın 600 küsür sene sorunsuz yaşaması bugün ise tehlikede olması bundandır. Bu arada da geri kalan kısmın mutsuz olduğu yalanına da ancak İslamdan nefret eden insanlar inanırlar. Ben Hristiyanken bana hiçbir art niyet göstermediler. Hee bu seferde öldürülenleri örnek vereceksiniz. Hrant Dink, Aziz Santoro... Hrant Dink yaşadığı ülkenin milletine hakaret eden, sizin gibi soykırım yalanını savunan bi adamdı... Öldürülmesini asla tasvip etmiyorum. Öldürülmesi de zaten bu ülkeye zarar vermiştir. Santoro ise misyonerlik yapmak adına gencecik çocukların koynuna rus fahişelerini sokan utanmadan bunu kameraya alıp kayıtlarını şantaj malzemesi olarak kullanan bir alçaktı. Öldürülmesi ferdi bir olaydı. Normalde devletin bunu takip edip cezasını vermesi gerekiyordu. Kişiler tarafından öldürülmesi yanlıştır.
Ermeniler katledilmedi fakat sürgün edildi. Yaptıkları katliam yüzünden ve canlarını kurtarmak maksadı ile sürgün edildi. Malları da mantık gereği geride kalanlara kaldı. Erivandaki Türklerin torunları nerede? Hocalıdaki katliam kayıt altındadır. Dağlıkkarabağ hala Ermeni işgali altındadır.
Çok değil biraz vicdanlı düşünün… Başkasına çamur atarken hiç değilse gözlerinizin üzerindeki çamuru silinde aynadaki halinizi görebilin.
Canlı ağızdan Ermeni mezalimini dinleyebilirsiniz.
http://video.google.com/videoplay?docid=2673523907119153772#
 
Kimden: assyrian  78.181.44.2***
06.02.2011 14:54:44
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Ahmet bey dinden bahsetmişken sana bir sorum olacak. Hristiyan yada yahudi
değilde Hinduizm dinine dinine inanan anne ve babadan doğsaydın ve o dini
öğrenerek büyüseydin şimdi muslumanlığı savunduğun gibi hinduizmi
savunmayacakmıydın? Hiç müslümanlığı hak din olmayabileceğini aklına
geldimi? Her insan nasıl doğup büyüdüğü yeri, yerin havası, dilini vs.
seviyorsa aynı şekilde dinini de seviyor ve doğru olduğunu inanıyor.

Müslümanlık bazı durumlarda şiddeti destekliyor. Cihad gibi fetih gibi
yada biri dine, peygambere, kitaba, allaha küfrettiğinde veya sana, ailene,
saldırdığında gereken cezayı verilmesi gibi. Bu ceza coğu zaman ölüm dur.
Hristiyanlık ise kesinlikle şidette sıfır torelans gösteriyor. Dine mi
küfür ediliyor, kitapa mı allaha mı peygambere mi küfür ediliyor. yada
sana veya akrabana mı saldırılıyor. Sen ceza veremezsin. Çunku allah
herkesten daha güçlüdür. ve herşeyi görüyor. istediği zaman istediği kişiye
istediği yerde istediği cezayı verebiliyor değil mi. Bu onun için zor değil.
Sen adam öldüremezsin. her ne konumda olursan ol öldüremezsin. çünkü allahın
verdiği canı ancak allah alır. Ve o canı istediği zaman alır. Onun için zor
değildir.

Sen engizisyondan, haçlılardan, endülüsten bahsediyorsun. Bu dinle hiç bir
alkası yoktur. O zaman bugünkü gibi matbaa yoktu. Dolayısıyla her evde de
incil yoktu. herkes dini kitapları okuyamıyordu. Dini adam ne dediyse din
odur. Dini adamlar da sonuçta insandır. Hiç kimse bütün dini adamların
karakteri mühteşemdir diyemez. Bu her dinde geçerli. haçlı seferlerinde
en az muslumanlar kadar Süryanilerde zarar görmüştür. öldürülmüştür.
manastırlar ve kiliseler yağma edilmiştir. Hata Süryanilerin aziz
saydıkları bazı ölülerin bile mezardan kemikleri alıp götürmüşler.
Bugün Amerika nın yaptığı kimse tasvip etmez. Irakta Müslümanların yüzde
beşi öldürülmüşse ıraktan kaçmak zorunda kalmışsa Süryanilerin yüzde 60-70
ya öldürüldü yada ıraktan kaçmak zorunda kaldı. Irakta müslümanların
onlarca örgütü var bazıları Amerikaya yardım ediyor. Bazıları Amerika ile
savaşıyor. Ve ölen çoğu müslüman savaşçıdır. Ama Süryanilerin bir tane
örgütü bir tane savaşçısı bile yoktu. Kilisede dua ederlerken kilseler
bombalanıyor.

Yani sonuçta bunu çıkarabiliriz. Haçlı seferler ve şimdiki amerikanın
yaptığı liderlerin isteğiyle yapılıyor, milleti yönlendirerek. Ama müslümanların yaptığı tabandan
gelen bir şeydir. Liderler dini düşünmede kendi menfaatı için yapılıyor.
Ama müslüman inancı için yapıyor. Kaldı ki haçlı seferlerden papa hatasını
kabul etmiş ve özür dilemiş. Engizisyondan bahsediyorsun o karanlık çağda.
Ama bügun bu aydınlık çağda inançları güçlü olan bazı müslüman devletler
engizisyona eşdeğer uygulamaları var.

Döğrudur ermenilerin çeteleri vardı. Bazı kötülüklerde yaptılar. Ama bugün
kürtlerin çetesi var diye bütün kürtleri sürmek veya öldürülürse sence nasıl
bir fotoğraf ortaya çıkar. Ama Süryanilerin çeteleri vardı veya bunu yaptılar
diyemezsin.
Rahip santoro dan bahsediyorsun. Minareyi çalan kılıfı hazırlar derler ya
Sende bunu yapan o şebekeden birinin ağzıyla konuşuyorsun. Dinini yaymaya
çalışan bir kişi fühüşla ne alakası olur. Sadece bunu sana söyleyebilirim.
Gerçekten merak ettim senin kafan güzel mi?

Akrabalıktan bahsetmeden önce. eğer gerçekten ataların umrundaysa bizi de
onlardan almaya çalışacağına git onların tarihini öğren. onların istediği
gibi olmaya çalış.

Bu forumda yazmadan önce yazacakların çok çok uzak atış mı olacak yoksa
yakın atış mı olacak biraz düşün. En az hedefin hangi tarafta olduğunu
kestirmeye çalış.


 
Kimden: Yawno  85.101.211.***
06.02.2011 23:15:19
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Ahmet beye göre Osmanlı Anadolu ve balkanları fetihle, cihatla müslümanlaştırırken hoşgörülü ve çok insancıl ama bir rahip misyonerlik yaptı diye öldürülmesi çok normal. Sen olaylara böyle sakat bir kafa ile bakarsan kusura bakma ama seni kimseye ciddiye almaz Ahmet bey. Pagan diye saldırdığın hristiyanlık inancından önce yahudiliğin kötü bir kopyası olan inancını bir incele istersen. Bence islam yahudilikten beslenen çok kötü bir örnek. Burda islamı tartışacak olursak önüne koyacağımız örneklerle çok zor durumlara düşersin Ahmet bey. Ama bizim konumuz islam değil. Zaten inançların eleştirildiği bir sürü site var gider oraya yorumunu yapar ve cevabını da alırsın. İki de bir bizlere burda İslam misyonerliği yapmanın alemi yok. Zaten 365 gün 24 saat o işi yeterince yapan her türlü kuruluş var bu ülkede. (Bu kadar şeye rağmen bu ülkede hep müslümanlar mağdurdur o da ayrı bir konu. Demek ki islam inancı bu takiyeleri çok güzel yapıyor)

Bizim sorunumuz senin sakat ve insanlıktan uzak görüşlerin. Bir Ermeni gazetecinin vurulmasını, rahibin öldürülmesini, hristiyan diye insanların boğazlarının kesilmesini normal karşılayan sakat bir dünyan görüşün var. Herhalde Irak ta ve İskenderiye de kiliselerin bombalanması ve burada onlarca masum insanın ölmesi de seni mutlu etmiştir büyük bir ihtimalle. Nasıl olsa sana göre bizler pağanız ve hepimizin öldürülmesi helal dir. 1915 yılında öldürülen Ermenileri bile suçlu görecek kadar raydan çıkmışsın.

Ermenilerin intikam amaçlı öldürmelerini resmi tarih papağanları gibi dile getirirken ne 1895 Kilikya ermeni katliamlarından ne 1905 ermeni kırımlarından ne de Ermenilere karşı eli kanlı hapishane kaçkınlarından oluşturulan Hamidiye Alaylarından haberin yok. Sen ve senin gibiler bu olayları ancak resmi tarihin size öğrettiği kadar bilirsiniz. Bugün bu ülke farklı kimlikler için bir cehenneme döndürülmüşse bunda İslami düşüncelerin de büyük bir payı vardır. Bırak palavra nizamnameleri de bugün bana Alevi köylerine sünni camileri inşaa etmenin bir mantığını anlat Ahmet bey. İnsanları zorla kendine benzetmeye çalışan ve bu uğurda önüne gelen herkesi yok etmeyi kendisine misyon edinen bir inanc asla hoşgörülü olamaz Ahmet bey.

Sevgili Ahmet Bey ciğim bırak kardeşlerin cehennemde yansın. Nasıl olsa sen hak yolunu bulmuşsun ve cenneti garantilemişsin.Cennette hurilerle birlikte güzel bir yaşamın olacak. Bunun keyfini çıkar sanane bizim gibi kafir ve pagan kardeşlerinden. Biz nasıl olsa cehennemede cayır cayır yanacağız. Ben "Beni sevdiğiniz gibi birbirinizi sevin diyen bir inancı bütün diğer inançlara tercih ederim Ahmet Bey.
 
Kimden: CLAUDIUS  212.156.31.***
14.03.2011 08:13:47
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
İlk yazıda hata vardır,yeniçeriler seçkin birlikti,tamamı devşirme hırıstiyan çocuklarından oluşmuştu,müslüman olmuşlardı.Yeniçeriler çatışmalarda son aşamada kullanılırdı.İlk önce öne sürülenler kapıkulu askerleriydi,ki bunlar müslüman olmuş hırıstiyanlar,kürtler ve türkmenler ile arap ve acemlerden oluşuyordu.
 
Kimden: CLAUDIUS  212.156.31.***
14.03.2011 08:22:23
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
İlk yazıda hata vardır,yeniçeriler seçkin birlikti,tamamı devşirme hırıstiyan çocuklarından oluşmuştu,müslüman olmuşlardı.Yeniçeriler çatışmalarda son aşamada kullanılırdı.İlk önce öne sürülenler kapıkulu askerleriydi,ki bunlar müslüman olmuş hırıstiyanlar,kürtler ve türkmenler ile arap ve acemlerden oluşuyordu.Şunu da ifade etmeli ki,osmanlıda türk kavramı yoktur,etrak kavramı(türkmen) vardır,ve türkmenler göçebe hayata sahiptirler,orduda ve bürokraside kilit konumda asla değiller,durumları diğer müslümanlar gibidir(kürtler,araplar,acemler gibi..)Kavramlar hep karıştırılıyor maalesef.Türk bir etnik ad değildir,cumhuriyet döneminden sonra misakı milli sınırlarındaki bütün müslümanların adıdır,türkmenlik ise bir etnik isimdir.
Saygılar...
 
Kimden: seyma  46.230.45.1***
04.04.2011 16:40:11
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
NASIL OLUYORDA ILK OSMANLI SULTANI MOGOL IDI ISE MOGOLLAR ISLAMDAN VE TURKLERDEN NEFRET ETTTIKLERI ICIN BUTUN BAGDATI ISLAMI ESERLERI YAKIP YIKTILARDA NASIL OLUYORA OSMAN GAZI MOGOL VE AYNI AYNDA MUSLUMAN OLABILIYOR BU NASIL BIR MANTIKTIR? BUNLARA INANMAYIN BUNLAR OSMANLIYI VE TURKLERI ASIMILE YOK ETME HIC OLMAMIS GIBIGOSTERME POLITIKALARIDIR YUNAN RUM FRANSIZ YALANLARIDIR MOGOLLLAR TURK DEGILDIR TURKLER ORTA ASYADAN GELMEDILER KIRGIZLAR UZBEKLER VS MOGOL SOYU INSANLARDIR TATAR KELIMESI ARAPCADA MOGOL DEMEKTIR MOGOLLARIN ALLAH BELASINI VERSIN ERMENI YUNANLARINDA HEP TURKERE CAMUR ATMAK BEN DE TURKUM VE YABANCI ILE EVLENDIM KOCAM ARAP YABANCIYLA EVLENMEK KOTUMU? SADECE UC TANE PADISAH YABANCIYLA EVLENDI DIYERLERININ ESLERI HEP TURKTUR BURDA YAZILANLAR YALAN VIKIPEDIA YA BAKIN INANMIYORSANIZ HEM BIRKERE ASIMILE OLMA DIYE BIRSEY YOKTUR EVRIM TEORISIMI VAR EVRIM GECIRELIM HEM MOGOL IDIYSEK KI BU YALAN NEDEN ERMENILERIN DE MOGOL SURATLI CEKIK GOZLU COCUKLARI OLMAMIS SIZDE MOGOL SOYUNUZ O ZAMAN KI CEKIK GOZ BASKINTIR CEKINIK DEGIL ASIL ONLARIN MOGOL GOZLU COCUKLARININ OLMASI LAZIM BIRAZ MANTIKLI DUSUNN DEGISIM IKI TAFARLI OLUR TEK TARAFLI DEGIL BIZ EVRIM GECIRDIK AMA ONLARA HIC BIRSEY OLMADI ??? HIIIC BIR ERMENININ CEKIK GOZLU MOGOL COCUGU OLMAMIS HER NEDENSE BUNLAR ANADOLUNUN TURK OLMADIGININ BIZLERI BARBAR MOGOL IRKI OLARAK GOSTERME PROPOGANDALARIDIR
 
Kimden: seyma  46.230.45.1***
04.04.2011 16:46:47
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
NASIL OLUYORDA ILK OSMANLI SULTANI MOGOL IDI ISE MOGOLLAR ISLAMDAN VE TURKLERDEN NEFRET ETTTIKLERI ICIN BUTUN BAGDATI ISLAMI ESERLERI YAKIP YIKTILARDA NASIL OLUYORA OSMAN GAZI MOGOL VE AYNI AYNDA MUSLUMAN OLABILIYOR BU NASIL BIR MANTIKTIR? BUNLARA INANMAYIN BUNLAR OSMANLIYI VE TURKLERI ASIMILE YOK ETME HIC OLMAMIS GIBIGOSTERME POLITIKALARIDIR YUNAN RUM FRANSIZ YALANLARIDIR MOGOLLLAR TURK DEGILDIR TURKLER ORTA ASYADAN GELMEDILER KIRGIZLAR UZBEKLER VS MOGOL SOYU INSANLARDIR TATAR KELIMESI ARAPCADA MOGOL DEMEKTIR MOGOLLARIN ALLAH BELASINI VERSIN ERMENI YUNANLARINDA HEP TURKERE CAMUR ATMAK BEN DE TURKUM VE YABANCI ILE EVLENDIM KOCAM ARAP YABANCIYLA EVLENMEK KOTUMU? SADECE UC TANE PADISAH YABANCIYLA EVLENDI DIYERLERININ ESLERI HEP TURKTUR BURDA YAZILANLAR YALAN VIKIPEDIA YA BAKIN INANMIYORSANIZ HEM BIRKERE ASIMILE OLMA DIYE BIRSEY YOKTUR EVRIM TEORISIMI VAR EVRIM GECIRELIM HEM MOGOL IDIYSEK KI BU YALAN NEDEN ERMENILERIN DE MOGOL SURATLI CEKIK GOZLU COCUKLARI OLMAMIS SIZDE MOGOL SOYUNUZ O ZAMAN KI CEKIK GOZ BASKINTIR CEKINIK DEGIL ASIL ONLARIN MOGOL GOZLU COCUKLARININ OLMASI LAZIM BIRAZ MANTIKLI DUSUNN DEGISIM IKI TAFARLI OLUR TEK TARAFLI DEGIL BIZ EVRIM GECIRDIK AMA ONLARA HIC BIRSEY OLMADI ??? HIIIC BIR ERMENININ CEKIK GOZLU MOGOL COCUGU OLMAMIS HER NEDENSE BUNLAR ANADOLUNUN TURK OLMADIGININ BIZLERI BARBAR MOGOL IRKI OLARAK GOSTERME PROPOGANDALARIDIR
 
Kimden: Hüseyin  85.105.121.***
09.04.2011 22:50:36
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Tarih çok bulandırılıyor. Herkes bir şeyler atıyor. Halbuki internete yazdığınız herşeyi (buradakiler dahil)
bir başkası başka yerde doğru gibi konuşuyor. Bizim yapmamız gereken buraya yazılmış olan iddiayı (doğru da
olabilir yanlış ta) hemen araştırıp sonra inanmak. Karşılıklı atışacağınıza hemen araştırma yapsanız daha iyi
olurdu.

Ben
1. Vaktim fazla olmadığı için
2. Artık nufus kayıtları tutulmaya başlandığı için
3. Daha yakın zaman olup daha fazla ve doğru bilgi bulunabileceği için
son üç tanesini araştırdım.

35. 2. Abdülhamid
Annesi : Tirimüjgan Kadin Efendi
Kökeni hakkında iki değişik görüş bulunmaktadır. Bir görüşe göre Trabzon da esir pazarından alınma bir Ermeni
kızıdır[1]. Diğer görüşe göre ise Çerkes dir. Çerkes olduğunu savunan araştırmacılar buna kanıt olmak üzere
Ayşe Osmanoğlu hatıralarında belirttiği gibi, II. Abdülhamit in annesi için bizzat haremdeki cariyeleri
kastederek: "Bunlar da çerkesdir, bizim validenin soyundan..." dediğini gösterirler[2].

Kaynak 1.
http://www.turkcebilgi.com/tirim C3 BCjgan_sultan/ansiklopedi

Tirimüjgan Sultan ( 16 Ağustos 1819 tarihinde Erivan da doğdu. Ermeni asıllı olup doğduğu zamanki ismi

Virjin di.

Kaynak 2.
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~royalty/turkey/i9.html#I9

HH Tirimüjgün Kadin Efendi
BORN : 16 AUG 1819, Caucasus
DIED : 2 NOV 1853, Constantinople,Turkey

Caucasus Çeçenya demekmiş. Ermenistanın epeyce yukarılarında.

36. Mehmet Reşat
http://tr.wikipedia.org/wiki/V._Mehmet
Annesi : Gülcemal Kadın Efendi dir

Gülcemal Kadın Efendi (1826-29 Aralık 1895) Osmanlı padişahı Mehmet Reşat ın annesi ve ve Sultan Abdülmecit ın
eşlerinden biriydi.

Kaynak 1.

http://tr.wikipedia.org/wiki/G C3 BClcemal_Kad C4 B1n_Efendi
Cerkes asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Sofiya idi. 27 Mart 1843 tarihinde Sultan Abdülmecit in eşi oldu.

Kaynak 2.
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~royalty/turkey/i4.html#I4
HH Gülcemal Kadin Efendi
BORN : 1826
DIED : 29 DEC 1895, Ortakeuy,Turkey


37. Vahdeddin

Annesi: Gülüstü Münire Kadınefendi

Kaynak 1.
http://en.wikipedia.org/wiki/G C3 BCl C3 BCst C3 BC
She was of Circassian ancestry.

Kaynak 2.
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~royalty/turkey/i7.html#I7
Gulüstü Haseki Kadin Efendi
BORN : 1831
DIED : MAY 1861


SONUÇLAR...
Padişah İddia Araştırma Sonucu
2. Abdülhamid Ermeni Verjin (Tirimüjgan Sultan) dan doğma Erivan-Ermeni(Kaynak1)/Caucaus-Çerkez(Kaynak2)
Mehmet Reşat Rum Sofi (Gülcemal Sultan) dan doğma Çerkez (Kaynak 1)
Vahdeddin Henriet (Gülüstü Sultan) dan doğma Çerkez (Kaynak 1)
 
Kimden: Hüseyin  85.105.121.***
09.04.2011 22:52:01
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
Belki de asıl söylememiz gereken şey Fransız ihtilalinden sonra gelişen milliyetçilik akımları dünyayı 160 sene kadar salladı. 1. ve 2. dünya savaşları bunun neticesidir. Bu kesin. Daha sonra enternasyonalizm-sosyalizm-halkların kardeşliği fikirleri dünyayı etkiledi. Herkes dünya birliğine doğru gidecek zannederken son zamanlarda yeniden milliyetçiliğin geliştiğini görüyoruz.

Hiç kimse kendi ırkını kendi seçmiyor. O halde bu övünülecek ya da yerilecek bir durum olamaz.

Osmanlı padişahları ha o ırktan olmuş ha bu ırktan ne farkeder. Bunu ancak siyasetçiler kullanır. Dünyaya (bazen bir yöreye) yön verip yönetebilmek için. Kullanılan olmak insanın zoruna gitmeli değilmi. Çünkü kullanılan olmak başkasının fikir esaretini kabul etmektir.

Din konusunda insanlar kendileri seçim yaparlar.
1. İnceleyip araştırarak seçim (bilinçli)
2. Doğduğu yerde hakim bulunan dinin etkisinde kalarak yapılan seçim (bilinçsiz)

Hem Hristiyanlık hem de İslamiyette her iki tür iman da geçerli sayılıyor.
Bilinçli inananlar islamiyette alim(veli)/ hristiyanlıkta aziz
Bilinçsiz inananlar Avam (halk)
olarak niteleniyorlar

Bir kimse seçtiği dinden dolayı övülebilir ya da yerilebilir. Çünkü seçimi kendi yapmıştır. Cennet ya da cehennemi haketmek bunun için mantıklı bir ceza türüdür. Yani Allah mantıklı bir iş yapmaktadır.

Bilinçli insanların tartışması ortaya faydalı bilgi çıkarabilir. Toplumun büyük kesimi bilinçsiz inançlı oldukları için çoğunlukla ortaya kavga çıkar.

Bilgiden korkmayalım. Birşey duyduk ya da gördük mü hemen araştıralım. Söylenene değil araştırmalarımıza inanalım. Söylenen bilgi önceki bilgilerimize uygun da olsa ters de olsa bu böyle olmalı. Bunun tersine
yapılan uygulamanın ismi...

Bağnazlık...

 
Kimden: napcan  88.252.74.8***
20.03.2013 06:23:54
Cevap: Osmanlı mı Türk mü ? Çok bilinen ama konuşulmayan basit tarih….
milletin aklını karıştırmaya yönelik komplolar
 
CEVAP YAZ - Onaylı Üyelik Gerektirir
isim:
konu:
cevap:
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım