GÜNCEL
ARAMA MOTORU

Web'de Ara Site içinde Ara
 
Forum sözleşmesi


E-posta: Şifre: Şifre Hatırlat | Üye Ol

KONUYU AÇAN: A.Vahap Omuzlar 94.122.137.***
27.04.2015 21:56:26
Konu: 2011 SEÇİM ÖNCESİ EROL DORA İLE RÖPORTAJ
Benim için anlamlı ve ilginç bir karşılaşmaydı. Tanışır tanışmaz sohbetlerini dinleyerek ilgimi çekince hemen kaçırmamaya çalışarak kalemime sarıldım.


*Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu Bileşenleri* nin bağımsız adaylarından Erol Dora yı önce BDP nin önerisi,YSK nın onayından sonra dikkatleri üzerinde toplaması,verdiği demeçlerden,basın açıklamalarından,halkla bütünleşmesinden ve özellikle kendisiyle yapılan yerel,ulusal ve başka ülkelerin gazete ve kanallarındaki röportajlarıyla izlemeye çalıştım.

Mardin Yenişehir de tanışıp sorularıma yanıt arayarak,paylaşmak istedim.

1964 HESSANA Köyü doğumlu ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ mezunu avukat Erol Dora dan seçim öncesi bir değerlendirme yapmasını isedim :

Öncelikle kadim /Antik Mardin Halklarının değerlerinde tüm Türkiye Halklarını selamlayarak başlamak ve Kadim Mezopotamya Uygarlıklarının,etkileşimlerinin yarattığı sinerjiyle coğrafyamızı dünyanın kültür merkezi haline getirmenin bilinci içinde hiç kimseyi dışlamadan / ötekileştirmeden barışı inşa etmenin önemi her geçen gün hem ülkemizde hem de dünyadaki eşitsizlikerin ve adalatsizliklerin hüküm sürdüğü yerlerde daha da önem kazandığı,artık tartışma götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seçim öncesi bir değerlendirme için gerçeği/gerçekleri görmenin ve sorgulamanın her zamankinden daha önemli olduğu,her seçim öncesinde yapılan vaadlerin hiç birinin insanın yaşam hakkından öncelikli olamayacağı,ülkede eşit ve özgür yaşam için kimliğini,inancını ve düşüncesini serbestçe ifade ederken yargılanamayacağı,işkence göremeyeceği,öldürülmeyeceği ya da süründürülemeyeceği demokratik-hukuk devletinde yaşamanın koşullarını hep birlikte ama ısrarla hiç yorulmadan yakınımızda veya uzağımızda olup bitenlerden ders çıkararak geniş kapsamlı demokratik bir anayasa sürecinin seçim öncesi alışılagelmiş nutuklarına ve seçim sonralarında uyutucu,statikocu anlayışlarda ısrar ederek,çözüme yaklaşır gibi açılım ların içini boşaltarak tekrardan başa dönerken arkasında kan,gözyaşı bırakıp,ezikliğini bile duymadan yine *Yola devam!* diyenleri kınayarak,değerlendirme yapmayı uygun görüyorum.

Sayın Dora,yaptığınız sohbetlerden ve edindiğim izlenimlerden zorunda kalmadan Süryani kimliğinize vurgu yapmadığınızın bir nedeni var mı,ifade etmek ister misiniz ?

Bir defa toplumsal/sosyal ve siyasi yaşamımıza tabiri caizse hakim olan önyargılarımızdan,bir kavmin diğer bir kavimden üstün olduğunun ya da din ve inanç özgürlüklerinin sadece Benim hakkım. olduğuna kendini inandıranlarla başkalarının din ve inanç özgürlüklerini Benim istediğim normlarda yaşarsın. diyenlerle altapı oluşturulmadan her yöne çekilerek inançları karşı-karşıya getirmenin ucuz siyaset tarzı olduğuna hem Erol Dora olarak ben hem de mensubu olduğum Emek,Özgürlük Ve Demokrasi Bileşenleri olarak kısaca Blok olarak bu tarz siyasetin getirisi-rantı olsa bile doğru siyasetin,gerçekçi siyasetin kapsını arayanlarla birlikte aşmak bizim boynumuzun borcu olsun.

Gayet tabii Sayın Dora,söyler misiniz kimlik,dil,din-inanç,Türkiye mizde Süryani olmakla Mardin de Süryani,Keldani olmak farklı mı bu konuda sizden kısa bir açıklama istesem mümkün mü acaba ? :

Kimliğini,dilini ve inancını özgürce yaşamak isteyen çağdaş,insancıl haklarını sonuna kadar yaşamına katmak isteyen Süryani,Keldani,Ermeni halklarımız ve diğer halklarımız için söylemek istediğim;herkesin kendi kimliğini,din ve inançlarını ve özellikle miras kalan dillerine sahip çıkarak,başkalarını inkara kalkışmadan,kendine benzetmeden verilmeye başlanan demokratik mücadelemize katkı sunarak ya da bulundukları kabuktan,daraltılmış alandan kendini kurtararak Benim de anadilim var,benim de kimliğim,din ve inançlarım/kültürel değerlerim var ! deyip seslerimizi duyulacak kadar yükselterek sorunların üstesinden hep birlikte gelebileceğimizi,aşabileceğimize olan inancımı özellikle Mardin de daha da somut bir şekilde yaşandığına tanık olduğum gibi güvencelerini sağlayarak Türkiye de herangi bir kimlikten olmanın problem olmayacağının kanısını taşıyarak BDP nin ağırlıkta olduğu bloktan bağımsız aday olmayı kabul ettiğimi Mardin ve Türkiye Halkarıyla bu nedenlerle paylaşmak ve desteklerini-dayanışmalarını almaktan onur duyacağımı belirtmek isterim.

Sayın Dora,birçok siyasi partinin verdiği demeçlerde Birey hak ve özgürlükleri yle ilgili başka bir değişle Temel hak ve özgürlükler le ilgili Dil,din,ırk,felsefi düşünce.. gibi İnsan Hakları temelindeki taleplerin, partlerin seçim bildirgelerinde yer verirken,propogandalarında yüksek sesle olmasa bile kendilerine başka milliyetlerden yapılan başvuruları reddederken veya bir hayli gerilerden sıra tanımaları sizce tesadüf mü ? :

Bu konuda benim de basından okuyup çoğuyla aynı dili konuştuğumuz/aynı değerleri paylaştığımız yakından tanıdığım aday olmak isteyen değerli arkadaşlarımız olup başvuruda bulundukları partinin doğru adres olup-olmadığının değerlendirilmesi ise kendi takdirleridir.

Örneğin Markos Ürek in CHP ve AKP ye olan başvurusunun hangi nedenlerle kabul görmediğinin şu an için analizini net verilere ulaşmadan yanıtlamam doğru olmayacağı gibi Hanna Yılmaz ın HASP den İstanbul 2.Bölge 20.sıradan gösterilmesi de bir başka düşündürücü konu olarak zihinlerimizde ve gündemdeki yerini hep düşündürerek alacağını sanırım.

Blok Bağımsızları cephesinden baktığımda yıllardan beri insanlara ve birçok partiye ütopya gibi görünen meydanlarda ve her eylemliklerde Halkların Kardeşliği diye yüreklere her ne pahasına olursa-olsun,uğruna bedeller ödenerek yaşama kattığımız bir pratiğin tadını ancak BDP yle bütünleşen halkların ve özgürlüklere susayan insanların anlayabileceği bir duygu-bir tadtır onu da izninizle bizler yaşamak istiyoruz,yaşayacağımıza inanıyorum.

Sayın Erol Dora,ülkemizde 2002 yılından itibaren başlayan AKP nin tek başına iktidarlarından günümüze gelirken Kürt Sorunu ile ilgili bünyesinde 70 i aşkın Kürt milletvekili barındırmasına rağmen dönüp tekrar Kürt Sorunu yla ilgili seçim öncesinde bu konularda da gösterdiği olumsuz performans güven verebilir mi,seçmenin bu tutarsızlıklar karşısında tavrı ne olur ?

Açılım diye başlayıp iki dönemde de tek başına iktidar olan AKP nin sorun ve sorunlarla ilgili çözüm beklentilerinin aslında Bana benzeyerek,benim gibi düşün. diyerek hatta Düşünmezsen yoktur. diyerek dediğiniz 70 i aşkın Kürt Milletvekili sayısı 100 ü aşkın da olsa bu konuda AKP den sorunun çözümünü beklemek gerçekçi olmayacağı gibi hala bu beklentide olan seçmenin de 12 Haziran da saf olmadığını göstermesi açısından hepimizi çözüme yaklaştıracağına inanıyorum.

Sayın Dora,ülkemizde ve yerellerimizde iktidar oldukları halde sorunların 9 yıllık bir peryotta çözüme hep yakın gibi görünüp,aslında uzak duran AKP yle sorunun çözümü beklenirken kronikleşmesi,telaffisi güç dönemlerden geçmesinin yaratacağı gerginlikerin faturasını kimler ödeyecek ?

Bu ülkede yıllardan beri alışılagelmiş her yanlışlığın,olumsuzlukların ve savaşların faturasını başta kadın,çocuklar,canlarıyla gençlerimiz,emeğiyle amelemiz(işçimiz) esnafımız,yıllarca üniversite kapılarında ya da atanamama,atanana dek İllallah !.. dedirtecek kadar sıkılan halkımız ödüyor demek,yanlış sayılmaz

Kürdistan da yaşayan halkları yakından tanıdığım için çok mutluyum,elini her sıktığım insanın beklentilerinin ve siyasetçilerine bağladığı ümitlerin ışıltısını gözlerinden okumak pek zor olmazsa gerek.

Elbette kendi kimliğimle Süryani dilimle blok içinde başkasına benzemeden özgürce yaşam ve halkların dayanışmasını gördüğüm için kısacası önyargılara mahal bırakmadan güvencesini aldığım için mutluyum,mutluluklarımızın hüsrana/hayalkırıklığına uğramaması için de bugüne kadar bedelleri ödeyen canlar olarak 12 Haziran da alışılagelmiş beklentileri boşa çıkarmak için Hala faturaların bedellerini bizler mi ödeyeceğiz ? sorularına yanıt bulmak zor olmazsa gerek.

Sayın Erol Dora,son olarak hukukçu olmanız nedeniyle Türkiye mizin demokratikleşmesine,AB sürecine ve elbette İnsan Hakları ihlalleriyele ilgili gelinen noktayı hem kendi açınızdan hem de Blok Bağımsız Adayları olarak nasıl görüyorsunuz ?

Buna herkesin içenlikle inanmasını,Erol Dora olarak kendimi yalnızca Süryanilerin temsilcisi olarak görmediğimi bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum.

Yıllardır azınlık statüsüyle ya da asli kurucu unsur olamamamızın ezikliğini ve evrensel değerlerle eşit yurttaş sayılmamamızın nedenlerini elbette ülkemizin insan hakları ihlalleriyle çok yoğun olarak gündeme gelmesiyle,demokratikleşmenin önündeki engellerin ve bağnazlıkların iktidarların eliyle her geçen yılda ayyuka çıkarak bir türlü çözümlere kavuşturulamadığını gördüğümdendir ki AB sürecinin kazanımlarını katamıyor,hedefe ulaşamıyoruz.

BDP ağırlıklı Emek,Özgürlük Ve Demokasi Bloğu Bileşenleri olarak da 26 ülkeden oluşan AB nin,Türkiyemizde de halklarımızın birliğini/birlikteliğini oluşturmanın,uluslararası sözleşmelerin ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin güvenceleriyle;donanımlı bir altyapının inşasında ancak,barışın sağlanabileceğine inanırız.

Sayın Erol Dora,12 Haziran seçimleri öncesinde Mardin Halklarını bigilendirme adına sorularıma içtenlikle yanıt verdiğiniz, Damdan düşercesine önünüze dikilip değerli zamanınızı aldığım için anadilimle size şükren der,başarılar dilerken seçim sonrası değerlendirmeleriniz için buluşmak üzere... Şükren.

Ben de Mardin Halklarına ve değerli basın mensuplarına en iyi dileklerimi şahsınızda sunmak isterim,görüşmek üzere...
YORUMLAR


ali can 07 Haziran 2011 Salı Saat 14:56

sorulan sorulara cevap vermiş, erol doranın kabahati değilki. kimlik üzerine sorulmuş oda cevap vermiş.
şimdiye kadar süryaniler bizlere oy verdi. sıra bizlerde artık. mardinin ne kadar çok kültürlü olduğunu gösterelim..

Shwan 07 Haziran 2011 Salı Saat 14:44

Projelerden Söz Etsin İsterdim Diyen Arkadaşlara!

Arkadaşlar sanırım siz birşeyin farkında değilsiniz! Sn. Dora hükümet olcağız, hükümet ortağı olacağız demiyor. Sn. Dora meclise girersek halkların kardeşliği için, barış için, iyi bir anayasanın yapılması için elimizden gelen herşeyi yapacağız diyor. Blok adayları hükümet kurmayacaklar. Hükümet kurma gibi bir şanslarıda yok. Sayısal olarak hükümet kurmalarına olanak yok. Sn. Dora ve dolayısıyla Blok adayları ancak iyi bir anayasa yapılması için, onurlu bir barışın sağlanması için ve tabiki demokrasinin Türkiyede gelişmesi için çaba sarf edebilirler ancak. Mardin e dair projelerini duymak isterdim diyen değerli arkadaşlarımıza, yerel seçimde Blok u destekleyen partinin, BDP nin Mardin le ilgili projelerine bakmalarını tavsiye ediyorum. Doğru olan partilerin yerel seçimlerdeki vaatlerine bakmak, dikkate almak. Sn. Dora ve tabiki Blok adaylarını çok olumlu buluyorum. Seçim çalışmalarına destek veriyorum. Sosyalistler, emekçiler, demokratlar, ezilenler, tübanlılar, özgürlük mücadelesi verenler, azınlıklar ve tabi haksızlığa uğramış herkesin oy verebileceği bir yer olarak görüyorum Blok u. Geçenlerde Blok adaylarından çok değerli bir bayan, (adını yazmama gerek yok sanırım, herkes kim olduğunu becektir, tamin edeceir) aklıma türbanlı arkadaşlarımın haklarını savunmak için turbanla meclise girmek gelmiyor değil, dedi. Yani, Blok adayları herkesi savunmayı görev biliyorlar. Önemli olanda ezilenin, haksızlığa uğrayanın yanında olmak değil mi?
Hükümet olmak için oy hesabı yapan partilerin Mardin e dair projelerini inceleyin arkadaşlar; somut elle tutulabilir bir projeleri var mı? yok mu? göreceksiniz.
Sandığa giden herkesin hür iradeleriyle, ellerini vicdanlarına koyarak oy kullanmalarını diliyorum.

mirze 07 Haziran 2011 Salı Saat 10:27

röportaj için teşekkürler bu sayede biz de vekil adaylarını -düşünce olarak-biraz daha tanıma imkanı buluyoruz;ancak eleştireceğim konu daha çok kimlik üzerinden bir röportaj olması. Elbette bahse konu olan parti BDP ise kimlik ve hak ağırlıklı konuşmaların olması normal; ama ben sayın Dora nın eğer vekil olursa Mardin için neler yapacağını, hangi projelerinin olduğunu öğrenmek isterdim. saygılarımla...

Seçmen 06 Haziran 2011 Pazartesi Saat 13:36

güzel bir röportaj olmuş şimdiden başarılar erol dora tabi siz vahap bey de helal olsun keşke sizin gibi herkes böyle bütün partilerin adaylarıyla röportaj gerçekleştirme imkanı olamaz mı?

2015 SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE SAYIN DORA*YA YENİDEN BİR RÖPORTAJ İÇİN SORULARINIZI ve DÜŞÜNCELERİNİZİ BEKLİYORUM

Ya da avahapomuzlar47@gmail.com

 
CEVAP YAZ - Onaylı Üyelik Gerektirir
isim:
konu:
cevap:
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım