mara

             
 
HABERLER
Haber Arşivi
1.Uluslararası Turabdin Sempzoyumu Yapılıyor

Yazarımız Yusuf Beğtaş'a Onur Ödülü

Süryaniler Mor Gabriel'de Buluştu

Site Yazarımızın Kitap İmzalama Etkinliği

Hakkari'de Kiliseyi Temizleyip İbadet Yaptılar

Kaçırılan Çiftin Köyündeki Kiliseye Saldırı

Diril Ailesi: Ciddi Bir Arama Çalışması Yapılmadı

Süryanilerden Diril Cinayetine Tepki: Av Değiliz

Süryani Kurumlarından Diril Çifti İçin Mektup

Süryaniler Kültürlerinin Kaybolmasından Endişeli

Yoksulların Doktorunu COVİD-19 Nedeniyle Kaybettik

Şimuni Diril Son Yolculuğuna Uğurlandı

70 Gün Sonra Gelen Acı Haber

Türkiye'de Yaşayan Süryaniler Tedirgin

Kayıp Çiftin Kaçırılmalarından Şüpheleniliyor

geri | | ileri
 
 
/ MARDİN'DE ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU
Mardin'de bu sene ilk defa olarak Mardin'in Tarihi ile ilgili olarak Mardin Tarih Sempozyumu yapılıyor.  Sempozyum 26-27-28 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenecek.

26 Mayıs 2006, CUMA, SARAY SALONU
II. OTURUM (14:00-15:15)
Oturum Başkanı; Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ

14:00-14:15 Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ: "Akkadlar Çağı'ndan Asur Imparatorluğu'nun Yıkılışına Kadar Mardin ve Çevresi"
14:15-14:30 Prof. Dr. Salih ÇEÇEN: "Kutsal Kitaplar ve Çivi Yazılı Belgeler Işığında Cudi Dağı"
14:30-14:45 Doç. Dr. Turhan KAÇAR: "Mezopotamya'da Roma-Sasani Çatışmaları; Nusaybin'in Düşüşü"
14:45-15:00 Christopher LILLINGTON-MARTIN: "The Batlle of Dara July AD 530"
15:00-15:15 Yr. Doç. Dr. Mehmet TEZCAN: "VII. Yüzyıl Başlarında Doğu Roma-Sasani ilişkileri ve Mardin'in Sasanilerce Zaptı(607)", TARTIŞMA 15:45-16:00 ARA

III. OTURUM (16:00-17:15)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay BELLİ
16:00-16:15 Prof. Dr. İsmail Veli ÖMEROGLU: "Mardin Taşlarındaki Kuş Sembolleri ve Onların Eski Türk Medeniyeti İle İlgisi"
16:15-16:30 Prof. Robert HILLENBRAND: 'The Medieval Architecture of Mardin in Context"
16:30-16:45 Prof. Dr Oktay BELLİ: "Mardin'de Geleneksel Bakır ve Bronz Atölyeleri"
16:45-17:00 Doç. Dr. Hıdır Kadircan KESKİNBORA: "Mardin'de Eminüddin Maristanı ve O Dönemdeki Darüşşifalar"
17:00-17:15 Yrd, Doç. Dr. Sadi KUCUR "Artuklu Hükümdarı Kulbuddin II. İlgazi'nin 573 (1178) Yılında Mardin'de Yaptırdığı Ulu Cami ve Medresenin Vakfiyesi" TARTIŞMA
18:00-19:30 ŞEHİR GEZİSİ

26 Mayıs 2006, CUMA, REYHANİ SALONU
II. OTURUM (14:00-15:15) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA
14:00-14:15 Doç. Dr. Yavuz UNAT "Artuklular Dönemi'nde Bir Türk Mühendis: Gezeri"
14:15-14:30 Prof. Dr. Remzi DEMİR:"Bedreddin Sıbt el-Mardini'nin Astronomiyle İlgili Küçük Bir Risalesi"
14:30-14:45 Doç. Dr. Ahmet KELEŞ: "Abdurrahman Zihni bin es-Seyyid eş-Şeyh Hamid el-Mardini el-Hüseyni'nin Kitabu Sevadi'l-Basari fi Usuli'l Ehadis ve'l-Eser Kitabı Bağlamında hadis İlmindeki Yeri"
14:45-15:00 Dr. Mehmet BİLEN: "Mardinli Muhaddis Alaeddin Ali bin Osman bin İbrahim eI-Mardini (İbnü'l-Türkmani)"
15:00-15:15 Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA: "Tarihte En Çok Tanınmış Mardinli ilim Adamları", TARTIŞMA 15:45-16:00 ARA

III. OTURUM (16:00-17:15) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet A!i ÜNAL
16:00-16:15 Doç. Dr Mehtap ÖZDEĞER: Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Nüfus ve Arazi Tahrirlerine Göre Mardin'de Toprakların Mülkiyeti ve Tasarruf Tarzları"
16:15-16:30 Yrd. Doç. Dr, Süleyman DEMİRCİ Mardin Çevresinde Olağanüstü Vergi Mükellefiyeti Diyarbakır Eyaleti Örneği, 1640-1700"
16:30-16:45 Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL:"XVI. Yüzyılda Güneydoğu Anadolu'da Tımar Tevcihleri"
16:45-17:00 Doç. Dr. Adnan GÜRBÜZ: "16-17. Yüzyıllarda Mardin Kalesi"
17:00-17:15 Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞDU: "III. Murad Döneminde Şam'da Yazılmış Arapça Bir Artuk Oğulları Tarihi: Tarihu Umerai Talu'i'l-Artuki"
TARTIŞMA


27 Mayıs 2006, CUMARTESİ, SATURDAY, SARAY SALONU
III. OTURUM/SESSION III (14:00-15:15)
Oturum Başkanı/ Session Chairman: Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK
14:00-14:15 George KİRAZ: "The Role of Deir al-Zafaran in the Culture of Mardin"

14:15-14:30 Hori Episkopos Gabriyel AKYÜZ: "Süryanilerin Hıristiyan ve Müslüman Araplarla Olan ilişkileri"

14:30-14:45 Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK: "Birinci Dünya Savaşı ve Süryaniler"
14:45-15:00 Doç. Dr. Abdurrahman AKSOY: "Midyat'la Bir İngiliz Ajanının Anıları: Gertrude Bell"
15:00-15:15 Yıldız DEVECİ: "Mardin Ermenileri" TARTIŞMA/DISCUSSİON
15:45-16:00 ARA/BREAK
Sempozyum Bilim Danışma Kurulu ve Onur Kurulunu Oluşturan İsimler
IV. OTURUM/SESSİON IV (16:00-17:15) Oturum Başkanı/ Session Chairman: Prof. Dr. Salim CÖHCE
16:00-16:15 Prof. May ABDALLAH; "The History of the City of Mardine Through the international Medias"
16:15-16:30 Prof. Adnan KHOUJA: "Art Exchange on the Silk Route in the Area of Mardine"
16:30-16:45 Yrd. Doç. Dr. İlhan KAYA: "Mardin, Kent Kimliği, Kültürel Kimlik"
16:45-17:00 Dr. Frenkel YEHOSHUA: "Mardin and Jerusalem"
17:00-17:15 Dr. Mustafa ÇEVİK: "Evrensel Hoşgörü İhtiyacı ve Mardin Örneği"
 
* Bu Sempozyum Avrupa Birliğinin mali desteğiyle yapılacaktır. Bu belgenin içeriğinden “Mardin Valiliği İl Özel İdaresi” sorumlu olup, hiçbir durumda Avrupa Birliğini pozisyonunu yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
*This Symposium  has been produced with the financial assistance of the European Union . The contents of this document are the sole responsibility of  “Mardin Valiliği İl Özel İdaresi” and can under no circumtances be regarded as reflecting the position of the European Union.

NOT: Katılımcıların yol ve konaklama ücretleri karşılanacaktır.
NOTE: The fees of the participants for travel and accommodation will be covered.

İLETİŞİM/COMMUNICATION İbrahim ÖZCOŞAR-Proje Koordinatörü Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ-Koordinatör Yardımcısı

ADRES: Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi, Mardin İl Halk Kütüphanesi Kat 3, Meydanbaşı/MARDİN 47100 TÜRKİYE

E-MAİL: iozcosar@yahoo.com, hhgunes@yahoo.com
TEL: 90 482 212 52 00

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2006

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım